Στριφτάρια Elephant

Elephant

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΧΡΥΣΟ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΧΡΥΣΟ Χρυσό
Γρόσα 12×12 τεμ.
Νο: 1-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΝΙΚΕΛ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΝΙΚΕΛ Νίκελ
Γρόσα 12×12 τεμ.
Νο:
5/0 | 4/0 | 3/0
2/0 | 1/0 | 1-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΠΛΗ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΠΛΗ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 2-4-6-8-10

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-6

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-6

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΗ

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΗ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-6

Κατηγορία/ες: Elephant

Top