Υλικά συνδέσεων Elephant

Elephant

ΧΑΝΔΡΑ ROUND

ΧΑΝΔΡΑ ROUND Κόκκινη
Φακ. 100 τεμ.

No: 2

ΧΑΝΔΡΑ CROSS

ΧΑΝΔΡΑ CROSS Φακ. 12 τεμ.

mm: 2Χ3 | 3Χ5

Κατηγορία/ες: Elephant

Top