Καλάμια Mistrall

Mistrall

ATLANTIS SPIN

Spinning

ATLANTIS SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
10-25
15-45
159
241
2
2
1,22
1,41

X-TREME SPIN

Spinning

X-TREME SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 50 266 2 1,40

ZINO AMBI SPIN

Rockfishing / Spinning

ZINO AMBI SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,40
2,70
3-12
10-30
15-40
186
213
239
2
2
2
1,28
1,28
1,40

LAMBERTA MICRO JIG

Rockfishing / Spinning

LAMBERTA MICRO JIG

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,13 1-7 116 2 1,13

LAMBERTA SPIN

Rockfishing / Spinning

LAMBERTA SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 7-18 209 2 1,19

LAMBERTA XR SPIN

Spinning

LAMBERTA XR SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 5-20 225 2 1,40

SIRO SPIN

Rockfishing / Spinning

SIRO SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 3-10 139 2 1,28

NAVIGATOR SPIN X8

Spinning / Offshore

NAVIGATOR SPIN X8

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,00 30-80 251 2 1,51

STRATUS TELE SPIN

Casting

STRATUS TELE SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 10-40 223 6 0,60
3,00 10-40 301 7 0,60
3,30 10-40 315 7 0,68

X-TREME TELE

Casting

X-TREME TELE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,30 10-30 240 4 0,99

NAVIGATOR MATCH

Anglaise

NAVIGATOR MATCH

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-25 322 3 1,45

ATLANTIS BOLOGNESE

Bolognese

ATLANTIS BOLOGNESE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 5-25 489 6 1,16

ZINO SPECIAL BOAT

Boat

ZINO SPECIAL BOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 50-120 219 4 0,99

TOURNAMENT BOAT

Boat

TOURNAMENT BOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 100-335 332 2 1,28

THUNDER JERK

Boat

THUNDER JERK

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,85 Up to 100 gr 169 2 0,93

STRATUS POLE

Απίκο CARBON

STRATUS POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 Up to 25 450 6 1,14

ATLANTIS POLE

Απίκο

ATLANTIS POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,00 5-25 115 3 1,13
4,00 5-25 199 4 1,13
5,00 5-25 316 5 1,13
6,00 5-25 457 6 1,13

GLASS TIP

1ο στέλεχος, 80 cm – Διάμετρος βάσης: 6, 7, 8 mm

GLASS TIP

GLASS SOLID TIP

1ο στέλεχος, 60 cm – 4mm / 0,8mm

GLASS SOLID TIP

FEEDER GLASS

1ο στέλεχος με δαχτυλίδια, 50 cm
LIGHT | MEDIUM | STRONG
2,8 mm | 3,0 mm 3,5 mm

FEEDER GLASS

LAMBERTA LANDING NET

Κοντάρι για απόχη, MX Carbon

LAMBERTA LANDING NET

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,20 355 3 1,17

Κατηγορία/ες: Καλάμια Mistrall, Mistrall

Top