Καλάμια Robinson

Robinson

Καλάμια Rockfishing – Light Spinning

STINGER PERCH SPIN

STINGER PERCH SPIN
Υλικό: IM6 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
3-15
3-15
3-15
2
2
2
1,12
1,28
1,43

ASHIGARI PEARCH SPIN

ASHIGARI PEARCH SPIN
Υλικό: IM6 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10 3-15 2 1,12

MAVERICK PERCH JIG

MAVERICK PERCH JIG
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,28
2,40
2,40
2-8
2-12
2-8
2-12
2
2
2
2
1,08
1,17
1,23
1,23

MAVERICK PERCH SPIN

MAVERICK PERCH SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,28
2,40
2,70
6-14
6-14
6-14
2
2
2
1,17
1,23
1,43

COUGAR PERCH JIG

COUGAR PERCH JIG
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,28
2-8
2-12
2
2
1,08
1,17

FIREBIRD PERCH SPIN

FIREBIRD PERCH SPIN
Υλικό: IM8 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,25
2,45
2,70
2-8
3-12
3-15
2
2
2
1,17
1,27
1,41

RIVERMASTER ULTRALIGHT JIG

RIVERMASTER ULTRALIGHT JIG
Υλικό: IM8 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,30
0.5-5
0.5-5
2
2
1,12
1,22

RIVERMASTER PERCH SPIN

RIVERMASTER PERCH SPIN
Υλικό: Hi-Mod-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,12 1-6 2 1,14

TOSHIDO LIGHT SPIN

TOSHIDO LIGHT SPIN
Υλικό: Hi-Mod-Carbon
Medium – Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,20
2,40
1.5-10
2-8
3-12
2
2
2
1,12
1,17
1,27

SASHIMA PERCH JIG

SASHIMA PERCH JIG
Υλικό: Nano Core Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,13
2,29
1,5-7
2-9
2
2
1,11
1,19

DIPLOMAT PERCH JIG

DIPLOMAT PERCH JIG
Υλικό: Nano Core Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,25 3-12 2 1,20

CITYLINER PERCH SPIN

CITYLINER PERCH SPIN
Υλικό: Hi-Mod-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,98
2,55
2,5-7
3-18
2
2
1,09
1,40

Καλάμια Spinning

MAGNETIC JIGGER

MAGNETIC JIGGER
Υλικό: Composite Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
5-25
8-40
8-40
2
2
2
1,11
1,23
1,36

CARBONIC SPIN

CARBONIC SPIN
Υλικό: Composite Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
3,00
15-45
20-50
20-50
30-60
2
2
2
2
1,12
1,27
1,42
1,57

POWERFLEX SPIN

POWERFLEX SPIN
Υλικό: Composite Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
8-20
10-30
15-45
2
2
2
1,10
1,28
1,43

DYNACORE SPIN

DYNACORE SPIN
Υλικό: Composite Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 20-50 2 1,42
3,00 30-60 2 1,57

DIAGONAL SPIN

DIAGONAL SPIN
Υλικό: Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
10-30
10-30
10-30
2
2
2
1,10
1,28
1,43

ASHIGARI SPIN

ASHIGARI SPIN
Υλικό: IM6 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
TROUT SPIN
PIKE SPIN
5-20
10-30
2
2
1,28
1,43

RED STAR HI-SPEED

RED STAR HI-SPEED
Υλικό: Hi-Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 15-40 2 1,43

COUGAR SPIN

COUGAR SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
PIKE SPIN 2,28
PIKE JIG 2,40
PERCH SPIN 2,70
TROUT JIG 2,70
ZANDER JIG 2,70
8-28
6-32
6-14
5-22
8-42
2
2
2
2
2
1,17
1,23
1,38
1,38
1,38

MAVERICK SPIN

MAVERICK SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

MOD ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
TROUT JIG
PIKE SPIN
PIKE JIG
ZANDER JIG
PIKE JIG
2,28
2,40
2,40
2,55
2,70
5-22
8-28
6-32
8-42
6-32
2
2
2
2
2
1,17
1,23
1,23
1,28
1,38

MAVERICK HEAVY JIG

MAVERICK HEAVY JIG Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,55 10-60 2 1,28

TRITIUM TROUT SPIN

TRITIUM TROUT SPIN
Υλικό: Hi-Mod-Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 5-20 2 1,42

TRITIUM PIKE SPIN

TRITIUM PIKE SPIN
Υλικό: Hi-Mod-Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 10-30 2 1,42

TRAVEL SPIN

TRAVEL SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
7-24
8-28
4
4
0,66
0,73

FIREBIRD TROUT SPIN

FIREBIRD TROUT SPIN
Υλικό: IM8 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
6-22
6-22
2
2
1,25
1,41

FIREBIRD PIKE SPIN

FIREBIRD PIKE SPINΥλικό: IM8 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 8-30 2 1,25

BIG MAMA SPIN

BIG MAMA SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,55
2,70
14-56
14-56
14-56
2
2
2
1,28
1,35
1,43

BIG MAMA HEAVY SPIN

BIG MAMA HEAVY SPIN
Υλικό: IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
18-70
18-70
2
2
1,28
1,43

RIVER MASTER SPIN

RIVER MASTER SPIN Υλικό: IM8 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,52
2,90
5-21
5-21
2
2
1,31
1,50

DROP SHOT TWINS

DROP SHOT TWINS
Υλικό: Hi-Mod-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 JIG/SPIN 5-15/10-30 1+2 1,27

CARBONIC PICKER

CARBONIC PICKER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 20-50 2 1,27
2,70 20-50 2 1,42
3,00 30-60 2 1,57

DIAGONAL PICKER

DIAGONAL PICKER
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40 έως 30 2+2 1,28

STINGER PICKER

STINGER PICKER
Υλικό: IM6 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 έως 30 2 1,43

Καλάμια Offshore Jiging

SEA FOX CLIPPER

SEA FOX CLIPPER
Composite Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,40
40-120
50-150
2
2
1,25
0,85

SEA FOX FIGHTER

SEA FOX FIGHTER
IM7 Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,55
2,85
50-150
50-150
2
2
1,31
1,47

SEA FOX ADMIRAL

SEA FOX ADMIRAL
Hi Modulus Carbon
Fast action

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 40-120 2 1,39

Καλάμια Anglaise

DIAMOND TELE FLOAT

DIAMOND TELE FLOAT
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,00 10-20 4 1,15

STINGER TELE FLOAT

STINGER TELE FLOAT
Υλικό: IM6 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 10-35 8 0,72

FIREBIRD TELEMATCH

FIREBIRD TELEMATCH
Υλικό: IM8 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-24 8 0,92

VAN DEN EYNDE TEAM TELE MATCH MX

VAN DEN EYNDE TEAM TELE MATCH MX
Υλικό: IM8 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 5-24 6 1,21

Καλάμια Bolognese

DYNACORE BOLOGNESE

DYNACORE BOLOGNESE
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
5,00 10-20 5 1,15

DIAGONAL BOLOGNESE

DIAGONAL BOLOGNESE
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
5,00 10-20 5 1,15

BOLOGNESE BX

BOLOGNESE BX
Υλικό: Hi-Mod-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
5,00 10-30 5 1,15

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ BOLOGNESE SX2

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ BOLOGNESE SX2
Υλικό: Nano Core Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 10-20 5 1,42

Καλάμια Match

CARBONIC MATCH

CARBONIC MATCH
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 8-20 3 1,37

STINGER MATCH

STINGER MATCH
Υλικό: IM6 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 10-25 3 1,38
4,20 10-25 3 1,48

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ MATCH SX3

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ MATCH SX3
Υλικό: Nano Core Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-20 3 1,45

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ MATCH MX3

VAN DEN EYNDE ΤΕΑΜ MATCH MX3
Υλικό: Nano Core Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 6-18 3 1,44

Καλάμια Feeder

DYNACORE FEEDER

DYNACORE FEEDER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 40-90 3+2 1,27

DIAGONAL FEEDER

DIAGONAL FEEDER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 40-90 3+2 1,28

CARBONIC FEEDER

CARBONIC FEEDER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 45-120 3+3 1,37

STINGER FEEDER

STINGER FEEDER
Υλικό: IM6 Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 30-60 3+3 1,24

Καλάμια Casting

MAGNETIC TELESPIN

MAGNETIC TELESPIN
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
3,00
10-30
10-30
10-30
10-30
5
5
5
6
0,47
0,52
0,60
0,60

DOMINATOR TELESPIN

DOMINATOR TELESPIN
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
3,00
10-30
10-30
6
7
0,55
0,60

CARBONIC TELE SPIN

CARBONIC TELE SPIN
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,40
2,70
2,70
10-30
10-30
20-50
10-30
20-50
5
6
6
7
6
0,60
0,70
0,70
0,60
0,60

CARBONIC TELE BREAM

CARBONIC TELE BREAM
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,00
3,00
20-50
30-60
7
8
0,67
0,95

CARBONIC TELE STRONG

CARBONIC TELE STRONG
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,40 40-160 7 0,67

DIAGONAL TELE SPIN

DIAGONAL TELE SPIN
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
20-50
20-50
20-50
5
6
6
0,60
0,70
0,70

DIAGONAL TELE BREAM

DIAGONAL TELE BREAM
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 30-60 7 0,70

DIAGONAL T-STRONG

DIAGONAL T-STRONG
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 50-120 8 0,75

ASHIGARI TELE SPIN

ASHIGARI TELE SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
3,00
10-35
10-35
10-35
7
7
7
0,55
0,59
0,64

FIREBIRD TELE SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
3,00
10-30
10-30
10-30
6
6
7
0,60
0,60
0,61

FIREBIRD TELE CARP

FIREBIRD TELE CARP

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,30
3,60
40-90
40-90
7
8
0,65
0,65

CARPEX TELE CARP

CARPEX TELE CARP

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,30
3,60
40-90
40-90
6
7
0,97
1,00

XENON SUPER STRONG

XENON SUPER STRONG
Υλικό: Hi-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 80-300 6 0,94

Καλάμια Carp

DIAGONAL CARP HUNTER

DIAGONAL CARP HUNTER
Υλικό: Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 2,75 Lbs 3 1,29

DYNACORE CARP HUNTER

DYNACORE CARP HUNTER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,90 2,75 Lbs 3 1,37

CARBONIC CARP HUNTER

CARBONIC CARP HUNTER
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 2,50 Lbs 3 1,27

CARPEX COBALT CARP

CARPEX COBALT CARP
Υλικό: Hi-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,60 3,00 Lbs 3 1,88

Καλάμια Boat

DYNACORE BALTIC

DYNACORE BALTIC
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10 100-250 2 1,12

POWER STICK HI-FLEX FJORD

POWER STICK HI-FLEX FJORD
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,90 100-300 2 1,20

DIPLOMAT TROLLER

DIPLOMAT TROLLER
Υλικό: Nano-Carbon

ΜΗΚΟΣ C.W. ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,25 40-100 2 1,20

Καλάμια Απίκο

MAGNETIC POLE

MAGNETIC POLE
Υλικό: Composite Carbon

ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,00
4,00
5,00
3
4
5
1,14
1,14
1,14

ALBORELA

ALBORELA
Υλικό: Hi-Mod-Carbon

MOD ΜΗΚΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,50 MX 4,50 5 1,05
5,00 TX 5,00 6 1,13

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE SX2

VAN DEN EYNDE DYNAMIC POLE SX2
Υλικό: Nano-Carbon 48 million psi

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
5,00
6,00
7,00
8,00
147
232
339
472
5
6
7
8
1,35
1,35
1,35
1,35

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE MX4

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE MX4
Υλικό: Nano-Carbon 62 million psi

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
7,00 310 7 1,34

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE TX3

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE TX3
Υλικό: Nano-Carbon 80 million psi
με ανταλλακτικό 1ο στέλεχος

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
7,00 310 7 1,35

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE TX4

VAN DEN EYNDE NANO CORE POLE TX4
Υλικό: Nano-Carbon 80+ million psi

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
7,00 222 7 1,40

MAGNETIC HANDLE NET 300

Κοντάρι απόχης 3.0m
MAGNETIC HANDLE NET 300

Κατηγορία/ες: Robinson

Top