Αγκίστρια VMC

VMC

Αγκίστρια Ερασιτεχνικά

7050 BK

7050 BK Match
Φακ. 20 τεμ.
No: 2, 4, 6-8

7052 BN

7052 BN Φακ. 20 τεμ.
No: 4, 6, 8

7053 BN

7053 BN Worm, 2 Κόντρες
Φακ. 20 τεμ.
No: 2, 4, 6-8

7054 BN

7054 BN Worm, 2 Κόντρες
Φακ. 10 τεμ.
No: 2/0, 1/0, 1

7074 BZ

7074 BZ Special Fly
Κυτίο 1000 τεμ.
No: 10

7109 ΜΙΧ

7109 ΜΙΧ Φακ. 10 τεμ.
No: 1, 2-4

7110 BN

7110 BN Φακ. 10 τεμ.
No: 2/0, 1/0,
1-4-8

7122 CT CHINU DONAN

7122 CT CHINU DONAN Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0 8
1/0 9
1 11
2 12
4 13
6 14

7126 BΝ CHINU

7126 BΝ CHINU Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0 8
1/0 9
1 11
2 12
4 13
6 14

7126 ΝT CHINU

7126 ΝT CHINU Αγκίστρι για Taikabura
με τεφλόν
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0 9
4 13
6 14
8 15

7127 BN UMITANAGO

7127 BN UMITANAGO Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1 12
2 13
4 14
6 14

7128 BN YAMAME

7128 BN YAMAME Φακ. 20 τεμ.
No: 4, 6,
8, 10, 12

7132 CT CHINU DOCAN-R

7132 CT CHINU DOCAN-R Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0 8
1/0 9
1 11
2 12

7136 BN CHINU-R

7136 BN CHINU-R Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0 8
1/0 9
1 11
2 12
4 13
6 14

7137 BN UMITANAGO-R

7137 BN UMITANAGO-R Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0 11
1 12
2 13
4 14

7139 BN CHINU-R

7139 BN CHINU-R Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0
4
8
10

7139 CB CHINU-R

7139 CB CHINU-R Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0
4
8
10

7199 BN

7199 BN Φακ. 25 τεμ.
No: 1, 2, 4-6

7210 BN

7210 BN Φακ. 15 τεμ.
No: 2/0, 1/0, 1-2-4

7211 BN

7211 BN Φακ. 15 τεμ.
No: 2/0, 1-2-4-6

7235 BN

7235 BN Φακ. 10 τεμ.
No: 6, 8

7240 TI

7240 TI Φακ. 10 τεμ.
Surf casting
3 κόντρες

No: 1/0, 1, 2-4

7244 BN SURF CASTING

7244 BN SURF CASTING Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0 8
1 9
2 10
4 10

7245 BN

7245 BN Surf casting
2 κόντρες
Φακ. 10 τεμ.

No: 2/0, 1/0, 1, 2-4

7381 BN

7381 BN Circle strong
Φακ. 25 τεμ.

No: 3/0, 2/0, 1/0
2, 4-6

7381 CB

7381 CB Circle strong
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0 8
1 9
2 9
4 10

7384 BN

7384 BN Sport circle
Φακ. 10 τεμ.

No: 2/0, 1/0, 4

7384 CB

7384 CB Sport Circle
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0 8
1 9
2 9
4 10

7384 RD

7384 RD Sport Circle
Blister 25 τεμ.

No: 3/0, 1/0

9016 NI

9016 NI Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 1
6-7-8
12

9140 NI

9140 NI Round
Blister 100 τεμ.

No: 1-2, 4
7-8

9143 BZ

9143 BZ Limerick
Blister 100 τεμ.

No: 4-5, 6-8

9144 BK

9144 BK Aberdeen Worm
2 κόντρες
Φακ. 10 τεμ.

No: 2/0
1/0, 1-2

9149 BK

9149 BK Aberdeen
Blister 25 τεμ.

No: 2, 4-6

9255 PS

9255 PS Long shank
Για σιλικονούχα
Blister 25 τεμ.

No: 4/0, 3/0
2/0, 1/0, 1-2-4


9255 PS Long shank
Για χταποδιέρες
Κουτί 100 τεμ.

No: 7/0, 6/0

9284 NI

9284 NI National
Blister 100 τεμ.

No: 1, 2
8, 9, 12

9284 NI

9284 NI National
Blister 100 τεμ.

No: 3/0, 2/0

9284 BZ

9284 BZ National
Blister 100 τεμ.

No: 1, 2, 3,
4, 5, 7, 8,
9, 10, 12

9288 BZ

9288 BZ
Fly National
Blister 100 τεμ.

No: 6, 14, 16

9290 NI

9290 NI 2 Κόντρες
Blister 100 τεμ.

No: 1-2,
4-6, 8-10-12

9290 BZ

9290 BZ 2 Κόντρες
Φακ. 10 τεμ.

No: 1-2,
4-6, 8

9291 NI

9291 NI 2 Κόντρες
Blister 100 τεμ.

No: 1/0
1-2-4, 8-10

9291 BZ

9291 BZ 2 Κόντρες
Blister 100 τεμ.

No: 4/0
3/0, 2/0, 1/0
1-2-4-6, 8

9294 NI

9294 NI Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 3/0, 2/0
1-2-3-4-5-6
12-14

9294 BZ

9294 BZ Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 1-2-3-4
5-6-14

9295 NI

9295 NI Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 1/0

9299 NI

9299 NI Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 3/0
2/0, 2

9335 BL

9335 BL National
Blister 50 τεμ.

No: 1-2-3
4-5-6, 7-8

9335 RD

9335 RD National
Φακ. 10 τεμ.

No: 1-2, 4

9408 NI

9408 NI Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 5-6-7-8,
9-10-12

9408 NI

9408 NI Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 4/0, 3/0
2/0, 1/0
14-16-18

9408 BZ

9408 BZ Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 1-3-4-5-6
7-8-9-10-14

9408 BZ

9408 BZ Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 5/0, 4/0
3/0, 2/0, 1/0

9480 NI

9480 NI Round
Blister 100 τεμ.

No: 1-2,
4-6, 12

Αγκίστρια Match

7001 RD

7001 RD Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 18, 20, 22-24

7002 BZ

7002 BZ Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 18, 20

7003 BN

7003 BN Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 12-14, 16-18, 20

7016 NT

7016 NT Pellet Feeder
Φακ. 10 τεμ.
No: 10, 12, 14, 16

7019 NT

7019 NT Φακ. 10 τεμ.
No: 6, 8, 10

7030 BK

7030 BK Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 14, 18, 20

7031 RD

7031 RD Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 10-12, 18, 20

7032 RD

7032 RD Anglaise
Φακ. 20 τεμ.
No: 16, 20

7038 BN

7038 BN Anglaise
Φακ. 10 τεμ.
No: 10-12, 14-16, 18-20

7040 BK

7040 BK Match
Φακ. 20 τεμ.
No: 4, 8, 12-14

7040 NI

7040 NI Match
Φακ. 20 τεμ.
No: 4-6, 8-10, 12-14

9016 RD

9016 RD Φακ. 10 τεμ.
Crystal
Hi-Carbon
No: 16, 18

9016 NI

9016 NI Crystal
Blister 100 τεμ.
No: 20

9213 GO

9213 GO Φακ. 10 τεμ.
Hi-Carbon

No: 10, 14

9409 GO

9409 GO Φακ. 10 τεμ.
Crystal, Hi-Carbon

No: 16
18, 20

9409 NI

9409 NI Crystal
Blister 100 τεμ.

No: 12, 16
18, 20

Αγκίστρια Carp

7022 NT

7022 NT Φακ. 10 τεμ.
No: 8, 10

7023 NT

7023 NT Φακ. 10 τεμ.
No: 4, 6

7025 NT

7025 NT Φακ. 10 τεμ.
No: 8

7026 NT

7026 NT Φακ. 10 τεμ.
No: 8

7104 BN

7104 BN Carp
Φακ. 10 τεμ.
No: 1, 2

7105 BN

7105 BN Hunder carp
Φακ. 10 τεμ.
No: 1, 2

7106 BN

7106 BN Φακ. 10 τεμ.
No: 1-2, 6

7107 BN

7107 BN Φακ. 7 τεμ.
No: 1, 4, 6

7356 BN

7356 BN Φακ. 10 τεμ.

No: 1/0, 1

Αγκίστρια Inox Cone Cut

8117 S

8117 S Strong
Live bait

Blister 10 τεμ.
No: 6/0

Blister 25 τεμ.
No: 5/0, 4/0
3/0, 2/0, 1-2-4


8117 S

Blister 100 τεμ.
No: 6/0,
5/0, 4/0
3/0, 2/0

8117 S

8117 S Inox, Strong
Live Bait
Blister 5 τεμ.

No: 5/0, 4/0
3/0, 2/0

8255 S

8255 S Long shank
Για σιλικονούχα

Φακ. 10 τεμ.
No: 7/0, 6/0

Blister 25 τεμ.
No: 5/0, 4,0,
3/0, 2/0, 1/0, 1-2-4-6

8255 S

8255 S Long shank
Για σιλικονούχα

Φακ. 10 τεμ.
No: 1/0, 4

8294 S

8294 S Blister 25 τεμ.

No: 3/0, 2/0,
1/0, 1-2, 4-6


8294 S Blister 100 τεμ.

No: 3/0, 2/0,
1/0, 1-2, 4-6

8299 S

8299 S Live Bait
Octopus

Φακ. 10 τεμ.
No: 9/0,
8/0, 7/0, 6/0

Blister 25 τεμ.
No: 5/0, 4,0,
3/0, 2/0, 1/0, 1-2-4-6


8299 S Live Bait
Octopus

Blister 100 τεμ.
No: 6/0,
5/0, 4,0

7382 S

7382 S Circle, Needle Cone
Blister 25 τεμ.

No: 1/0,
2/0, 3/0

Αγκίστρια Assist Hook

6139 AH

6139 AH

No JIG
2
1
1/0
2/0
8-15gr
10-20gr
15-30gr
20-40gr

7117 SA

7117 SA Assist Hook
Slow Jigging
Φακ. 2 Τεμ.

No ΤΕΜ
3/0
2/0
1/0
1
2
2
2
2

7117 AH

7117 AH Assist Hook
Slow Pitch
Light Jigging
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1 4
1/0 3
2/0 3
3/0 3
4/0 2
5/0 2

7122 SA

7122 SA Assist Hook
LRF / Light Jigging
Φακ. 6 τεμ.

No
2
4
6
8

7122 AH

7122 AH Assist Hook
LRF / Light Jigging
Φακ. 6 τεμ.

No
2
4
6
8

7264 SA

7264 SA Assist Hook
Jigging
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
3/0
5/0
7/0
2
2
2

7264 AH

7264 AH Assist Hook
Jigging

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
3/0 3
5/0 2
7/0 2

7269 AH

7269 AH Assist Hook
Jigging
Slow Jigging
Φακ. 2 τεμ.

No JIG
5/0
6/0
7/0
80-150gr
100-200gr
150-300gr

Αγκίστρια Jigging, Live Bait, Big Game

7115 CB

7115 CB Live Bait / Slow Jigging
Hi Carbon
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
11
11
10
9
9
7
6
5

7116 CB

7116 CB Live Bait / Light Trolling
Hi Carbon
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0
4/0
6/0
11
10
9

7117 TI

7117 TI Slow Pitch / Light Jigging
Hi Carbon
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1 11
1/0 10
2/0 10
3/0 9
4/0 8
5/0 7

7232 CT

7232 CT ReDenteX Front
Live bait
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
8
7
6
5
4

7233 CT

7233 CT ReDenteX Back
Live bait
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0
3/0
4/0
5/0
6/0
8
7
6
5
4

7236 CB

7236 CB Lure / Spoon Hook
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2/0
1/0
1
8
8
9

7237 BN

7237 BN Live bait
Inline Lure Hook
Hi Carbon
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0
1
2
4
6
4
7
7
7
7

7239 BN

7239 BN Spinner / Spoon Hook
Hi Carbon
Needle Sharp
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
2
4
6
8
8
10

7262 BN

7262 BN Live bait, 4X strong
Hi Carbon
Needle Cone
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
6/0 3
5/0 3
4/0 4
3/0 4
2/0 5
1/0 6

7264 BN

7264 OB Jigging
Hi Carbon
Needle Cone

Κουτί 100 τεμ.
Νο: 11/0
9/0, 7/0, 5/0, 3/0

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
13/0 2
11/0 3
9/0 5
7/0 6
5/0 8
3/0 8
2/0 10
1/0 12

7264 TI

7264 TI Jigging
Hi Carbon
Needle Cone

Κουτί 100 τεμ.
Νο: 1/0, 3/0
5/0, 7/0

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
1/0
2/0
3/0
5/0
7/0
9/0
12
10
8
8
6
5

7264 CB

7264 CB Jigging
Hi Carbon
Needle Cone

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
3/0 8
5/0 8
7/0 6

7265 BN

7265 BN Live Bait Strong
Hi Carbon, Needle Cone

Φακ 5 τεμ.
No: 7/0, 5/0
4/0, 3/0

7266 TI

7266 TI Live bait
Inline Lure Hook
Hi Carbon
Needle Sharp

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
7/0 3
6/0 4
5/0 4
4/0 5
3/0 6
2/0 7
1/0 7

7266 CB

7266 CB Live bait
Inline Lure Hook
Hi Carbon
Needle Sharp

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
6/0 4
5/0 4
4/0 5
3/0 6

7360 OB

7360 OB Live Bait, Dynamic
Hi Carbon, Needle Cone
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
7/0
6/0
4/0
3/0
3
4
6
6

7360 ROB

7360 ROB Live Bait
Dynamic
Hi Carbon
Needle Cone

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
4/0 6
3/0 6

8299 TR

8299 TR Live Bait
Octopus
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 10 τεμ.
No: 6/0, 5/0
4/0, 2/0

8299 CB

8299 CB Live Bait, Octopus
Hi Carbon
Cone Cut
Φακ. Propack

No ΤΕΜ
6/0
5/0
4/0
3/0
5
6
7
9

8357 NT

8357 NT Live bait Catfish
6X Strong
Hi Carbon, Cone Cut

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
9/0
7/0
5/0
3
5
7

8705 TI

8705 TI Big Game, Dynacut
Hi Carbon, Needle Cone
Φακ. 10 τεμ.

No: 7/0, 6/0
5/0, 4/0, 3/0

9170 NI

9170 NI Long point
Blister 25 τεμ.

No: 3/0
2/0, 1/0

9260 ΒΝ

9260 ΒΝ Live bait
Hi Carbon
Cut Point

Blister 25 τεμ.
No: 9/0, 8/0
7/0, 6/0, 5/0
4/0, 3/0, 2/0
1/0, 1, 2

9260 ΒZ

9260 ΒZ Live Bait

Blister 50 τεμ.

No: 9/0, 8/0
7/0, 6/0

9299 PS

9299 PS Live Bait, Octopus
Hi Carbon, Cut Point

Blister 25 τεμ.
No: 8/0, 7/0
6/0, 5/0, 4/0

8299 PS

8299 PS Live Bait
Octopus

Blister 25 τεμ.
No: 9/0, 8/0

9729 PS

9729 PS Big Game
Hi Carbon
Needle Cone

Τεμάχιο
No: 12/0, 11/0
10/0, 9/0

8730 PS

8730 PS Big Game
Hi Carbon
Needle Cone

Τεμάχιο
No: 6/0
3/0, 2/0

8782 PS

8782 PS Big Game
Hi Carbon
Needle Cone

Τεμάχιο
No: 2

9788 PS

9788 PS Big Game
Circle
Hi Carbon
Cut Point

Blister 5 τεμ.
No: 4, 5, 6

Σαλαγκιές

7547 BN

7547 BN Strong
Needle Sharp
Inline

Blister 5 τεμ.
No: 1-2
4-6, 8-10

Κουτί 100 τεμ.
No: 2
4-6, 8

7547 TI

7547 TI Strong
Needle Sharp
Inline

Blister 5 τεμ.
No: 1-2
4-6, 8-10

Κουτί 100 τεμ.
No: 1-2
4-6, 8-10

7547 CB

7547 CB Strong
Needle Sharp
Inline

Blister 5 τεμ.
No: 1-2
4-6, 8

7548 BN

7548 BN Strong
Needle Sharp
Short Inline

Blister 5 τεμ.
No: 1-2
4-6, 8-10

7548 BD

7548 BD Strong Hybrid
Needle Sharp
Short Inline

Blister 2 τεμ.
No: 4, 6, 8

7552 BN

7552 BN Light
Inline
Needle Sharp

Φακ. Propack

No ΤΕΜ
4
6
10-12
14-16
7
8
8
8

7554 BN

7554 BN 2X Strong
Inline
Needle Sharp

Blister 5 τεμ.
No: 2-4
6-8, 10-12

Blister 100 τεμ.
No: 2-4, 6-8

7556 TI

7556 TI 3X Strong
Inline
Spark Point

Blister 5 τεμ.
No: 1-2
4-6

7560 TI

7560 TI 6X Strong
Spark Point

Blister 5 τεμ.
No: 5/0, 4/0, 3/0
2/0, 1/0

8527 TI

8527 TI 4X Strong
Fish fighter
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 5 τεμ.
No: 5/0, 4/0
3/0, 2/0, 1/0
1-2-4-6

8537 TI

8537 TI Strong
inline
scorpic
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 5 τεμ.
No: 2, 4, 6

8540 BN

8540 BN Round
Vanadium
Cone Cut

Blister 100 τεμ.
No: 1-2
4-6-8
10-12-14

8573 BN

8573 BN Barbarian
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 10 τεμ.
No: 1, 2-4
6-8, 10

9617 PS

9617 PS Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 8/0, 7/0
6/0, 5/0, 4/0
3/0, 2/0, 1/0
1-2-4-6-8
10-12-14
16-18

9617 BZ

9617 BZ Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 2-4-6-8
10-12-14

9617 DB BZ

9617 DB BZ Hi Carbon
Cut Point

Blister 5 τεμ.
No: 10, 12

9625 PS

9625 PS 2X Strong
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 3/0, 1

9626 PS

9626 PS 3X Strong
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 5/0, 4/0
3/0, 2/0, 1/0
1-2-4-6-8

9649 NI

9649 NI Round
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 2-4, 6-8
10-12, 14

9649 BZ

9649 BZ
Round
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 1-2-4
6-8, 10-12-14

9651 BN

9651 BN Short, Strong
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 4-6-8
10-12-14, 16

9651 BZ

9651 BZ Short, Strong
Hi Carbon
Cut Point

Blister 100 τεμ.
No: 4, 6-8-10
12-14, 16

7545 TR

7545 TR Strong
Spark Point
Για Max Rap

Κουτί 100 τεμ.
No: 8

8580 TR

8580 TR Strong, inline
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 10 τεμ.
No: 2

8650 TR

8650 TR Round, strong
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 100 τεμ.
No: 2

8650 RD

8650 RD Round, strong
Hi Carbon
Cone Cut

Blister 5 τεμ.
No: 4/0, 3/0
2/0, 1/0

9619 NI

9619 NI

Blister 100 τεμ.
No: 16

9620 PS

9620 PS

Κουτί 100 τεμ.
No: 5

9902 BZ

9902 BZ Double ryder

Blister 100 τεμ.
No: 3/0

9986 TI

9986 TI Διχάλα Big Game

Κουτί 50 τεμ.
No: 26, 27, 28

Επαγγελματικά

9746 PS

9746 PS Παραγαδίσιο

Κουτί 100 τεμ.
No: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17

Κουτί 1000 τεμ.
No: 10, 11, 12, 13, 14-15, 16-17

9744 PS

9744 PS Παραγαδίσιο, στραβό

Κουτί 100 τεμ.
No: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16

Κουτί 1000 τεμ.
12, 13, 14, 15-16

9744 BL

9744 BL Παραγαδίσιο μπλε
Στραβό
Κουτί 100 τεμ.

Κουτί 100 τεμ.
No: 7, 8

9754 PS

9754 PS Παραγαδίσιο

Κουτί 100 τεμ.
No: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

9747 PS

9747 PS Strong
Παραγαδίσιο

Κουτί 100 και 1000 τεμ.
No: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

9749 PS

9749 PS Παραγαδίσιο
Κοντό

Κουτί 100 τεμ.
No: 10, 11, 12, 13, 14, 15

9752 PS

9752 PS Παραγαδίσιο,
στραβό με κρίκο

Κουτί 100 τεμ.
No: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-15

Κουτί 1000 τεμ.
No: 5, 6, 7, 8, 9, 10

9757 PS

9757 PS Παραγαδίσιο

Κουτί 1000 τεμ.
No: 15, 16, 19

9746 S ΙΝΟΧ

9746 S ΙΝΟΧ Παραγαδίσιο

Blister 100 τεμ.
No: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Κατηγορία/ες: VMC

Top