Καλάμια Mistrall

Mistrall

ATLANTIS SPIN

Spinning

ATLANTIS SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
10-25
15-45
159
241
2
2
1,22
1,41

ZINO AMBI SPIN

Rockfishing / Spinning

ZINO AMBI SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,40
2,70
3-12
3-12
10-30
15-40
171
186
213
239
2
2
2
2
1,11
1,28
1,28
1,40

STRATUS PRO SPIN

Rockfishing / Light Spinning

STRATUS PRO SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
3-18
3-18
142
164
2
2
1,11
1,28

OLYMPIC PRO SPIN

Rockfishing / Light Spinning

OLYMPIC PRO SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
3-15
3-15
103
118
2
2
1,10
1,27

LAMBERTA MICRO JIG

Rockfishing / Spinning

LAMBERTA MICRO JIG

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,98
2,13
2,20
0,5-5
1-7
2-9
115
116
119
2
2
2
1,12
1,13
1,15

LAMBERTA SPIN

Rockfishing / Spinning

LAMBERTA SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
7-18
7-18
7-18
194
209
225
2
2
2
1,07
1,19
1,34

LAMBERTA XR SPIN

Spinning

LAMBERTA XR SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
5-20
5-20
209
225
2
2
1,28
1,40

SIRO SPIN

Rockfishing / Light Spinning

SIRO SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
3-10
3-10
3-10
121
139
161
2
2
2
1,11
1,28
1,40

NAVIGATOR SPIN X8

Spinning / Offshore

NAVIGATOR SPIN X8

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 30-80 244 2 1,43

ATLANTIS TELE PICKER

Picker / Casting

ATLANTIS TELE PICKER

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 10-25 303 5+3 0,68

STRATUS TELE SPIN

Casting

STRATUS TELE SPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,80
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
10-40
161
212
223
301
315
5
5
6
6
7
7
0,50
0,60
0,60
0,60
0,60
0,68

ZINO TRAVEL TELESPIN

Casting

ZINO TRAVEL TELESPIN

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
2,70
3,00
3,30
5-30
5-30
5-30
5-30
5-30
130
188
210
289
310
5
6
6
7
7
0,60
0,60
0,60
0,65
0,65

LAMBERTA TELE TRAVEL

Casting

LAMBERTA TELE TRAVEL

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,70 10-40 230 6 0,62

ZINO TELE FLOAT

Anglaise

ZINO TELE FLOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,00 10-40 189 8 0,71

AQUA TELE FLOAT

Anglaise

AQUA TELE FLOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,00 10-30 221 5 0,88

STRATUS TELE CARP

Casting

STRATUS TELE CARP

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,30
3,60
3,90
40-80
40-80
40-80
348
369
395
4
4
5
0,87
0,96
0,85

NAVIGATOR MATCH

Anglaise

NAVIGATOR MATCH

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-25 322 3 1,45

LAMBERTA MATCH

Anglaise

LAMBERTA MATCH

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-25 281 3 1,45

OLYMPIC MATCH

Anglaise

OLYMPIC MATCH

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,50 5-25 313 3 1,56

TORELLA MATCH

Anglaise

TORELLA MATCH

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,20 5-25 297 3 1,46

ATLANTIS BOLOGNESE

Bolognese

ATLANTIS BOLOGNESE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 5-25 489 6 1,16

ZINO BOLOGNESE

Bolognese

ZINO BOLOGNESE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 10-30 341 6 1,30

LAMBERTA COSMO BOLOGNESE

Bolognese

LAMBERTA COSMO BOLOGNESE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00 10-25 350 6 1,30

ZINO SPECIAL BOAT

Boat

ZINO SPECIAL BOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,40
2,70
3,00
50-120
50-120
50-120
219
239
309
4
4
4
0,99
0,99
1,04

TOURNAMENT BOAT

Boat

TOURNAMENT BOAT

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,10
2,40
100-335
100-335
315
332
2
2
1,13
1,28

THUNDER JERK

Boat

THUNDER JERK

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
1,85 Up to 100 gr 169 2 0,93

ZINO POLE

Απίκο

ZINO POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,00
4,00
5,00
6,00
10-30
10-30
10-30
10-30
116
199
319
457
3
4
5
6
1,13
1,13
1,13
1,13

ATLANTIS POLE

Απίκο

ATLANTIS POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
4,00 5-25 199 4 1,13
5,00 5-25 316 5 1,13
6,00 5-25 457 6 1,13

ZINO CARBON POLE

Απίκο

ZINO CARBON POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00
7,00
8,00
10-30
10-30
10-30
313
401
539
6
7
8
1,20
1,20
1,20

LAMBERTA COSMO POLE

Απίκο

ZINO CARBON POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
6,00
7,00
10-25
10-25
298
420
7
8
1,20
1,20

OLYMPIC GIGARO POLE

Απίκο

OLYMPIC GIGARO POLE

ΜΗΚΟΣ C.W. ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
7,00 10-30 319 7 1,21

GLASS TIP

1ο στέλεχος, 80 cm – Διάμετρος βάσης: 6, 7, 8 mm

GLASS TIP

GLASS SOLID TIP

1ο στέλεχος, 60 cm – 4mm / 0,8mm

GLASS SOLID TIP

FEEDER GLASS

1ο στέλεχος με δαχτυλίδια, 50 cm
LIGHT | MEDIUM | STRONG
2,8 mm | 3,0 mm 3,5 mm

FEEDER GLASS

CARBON TIP ORANGE

1ο στέλεχος, 80 cm
mm: 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0

CARBON TIP ORANGE

LAMBERTA LANDING NET

Κοντάρι για απόχη, MX Carbon

LAMBERTA LANDING NET

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
2,20
2,80
3,20
4,20
177
222
355
450
2
3
3
4
1,15
1,15
1,17
1,17

TORELLA LANDING NET

Κοντάρι για απόχη, HM Carbon

TORELLA LANDING NET

ΜΗΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ ΜΗΚΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ
3,20
4,20
301
430
3
4
1,28
1,23

Κατηγορία/ες: Καλάμια Mistrall, Mistrall

Top