Κορυφές – Οδηγοί Mistrall

Mistrall

SIC BPAT

SIC BRAT Φακ. 10 τεμ.

mm:
1,8Χ6
2,0Χ6
2,2Χ6
2,5Χ6
2,8Χ8
3,0Χ8
3,2Χ8
3,5Χ8
4,0Χ10
4,5Χ12

SIC BSTFT

SIC BSTFT 5 τεμ.

mm:
2,5X10
2,8X12
3,0X12
3,2X12
3,5X16

SIC BLAT

SIC BLAT 10 τεμ.

mm:
0,8X4
1,0X6
1,2X6
1,4X6
1,6X6

SIC COBRA

SIC COBRA 10 τεμ.

mm:
1,2X4
1,4X4
1,6X4
1,8X4
2,0X4

SIC BVAG

SIC BVAG 5 τεμ.

mm:
8
10
12
16

SIC HLTG

SIC HLTG 5 τεμ.

mm:
4
5
6
8
10
12
16
20

SIC BHMAG

SIC BHMAG 5 τεμ.

mm:
1,2X4
1,4X4
1,6X4
1,8X4
2,0X6
2,2X6
2,5X6
2,8X6

Κατηγορία/ες: Mistrall

Top