Αγκίστρια Hiro

Hiro

Αγκίστρια Jigging Hiro

SINGLE

Single - Αγκίστρι Jigging
Φακελάκι 3 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
2877 1/0
2878 2/0
2879 3/0
2880 5/0
9687 7/0

MONSTER KNOT

Monster Knot - Αγκίστρι Jigging
Φακελάκι 2 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
2910 5/0
2911 7/0
2912 9/0

HABURI RIGED

Haburi Riged - Αγκίστρι Jigging
Japan, Φακελάκι 3 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
1454 3/0

MONSTER WIRE

Monster Wire - Αγκίστρι Jigging
Φακελάκι 2 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
2914 6/0
2915 7/0
2916 9/0
2917 11/0

DOUBLE

Double - Αγκίστρι Jigging
Φακελάκι 2 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
2882 2/0
2883 3/0
2884 5/0
9688 7/0

LUMI

Lumi - Αγκίστρι Jigging
Φακελάκι 3 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
2873 1/0
2874 2/0
2875 3/0
2876 5/0
9686 7/0

HABURI METAL

Haburi Metal - Αγκίστρι Jigging
Japan, Φακελάκι 3 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
1904 3/0
1905 5/0

HABURI LUMI

Haburi Lumi - Αγκίστρι Jigging
Japan, Φακελάκι 2 τεμαχίων

ΚΩΔ Νο
1456 3/0
1457 5/0

Αγκίστρια High Perform Hiro

FINE WIRE

Fine Wire - Αγκίστρι High Perform
Japan

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
1672 6 10
1674 8 10

MARUSEIGO

Maruseigo - Αγκίστρι High Perform
Japan

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
3224 1 10
3227 4 10
3228 5 10
3229 6 10

ABERDEEN

Aberdeen - Αγκίστρι High Perform
Japan

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
1694 1 10

KAWA

Kawa - Αγκίστρι High Perform
Japan

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
1678 6 10
1679 8 10

SANJU

Sanju - Αγκίστρι High Perform
Japan

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
1557 5/0 5
1556 3/0 5
1555 2/0 5
1554 1/0 5
1552 2 5
1553 1 5

Αγκίστρια Pro Basic Hiro

KONG P23

Kong P23 - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
4624 8/0 3
4625 6/0 5

AJI P16

Aji P16 - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
1328 2 13
1329 4 14
1331 8 16
1332 10 17

TOKYO P12

Tokyo P12 - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
7066 2 9
7068 4 10
7070 6 11
7071 8 12

KUNA P25

Kuna P25 - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
4633 7/0 2
4434 5/0 3
4635 3/0 4
4636 2/0 5

CORVINA P34

Corvina P34 - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
2865 2/0 4
2869 8/0 1

ISHIDAI BN

Ishidai BN - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
2692 5/0 2

CIRCLE

Circle - Αγκίστρι Pro Basic

ΚΩΔ Νο ΤΕΜ
2698 2/0 5
2699 3/0 4
2864 5/0 3

Κατηγορία/ες: Hiro

Top