Φελλοί Water Queen

Water Queen

DISCRETION

Φελλός για εγγλέζικο – gr: 1+0,5 | 2+0,5

DISCRETION

LONDON

Φελλός για εγγλέζικο – gr: 8+2

LONDON

PEROUSE

Φελλός για εγγλέζικο – gr: 6+1

PEROUSE

INM PICOLLO

Φελλός για εγγλέζικο – gr: 11+1

INM PICOLLO
`

PICOLLO PORTE

Φελλός για εγγλέζικο, για χημικό φως 4,5 mm – gr: 20

PICOLLO PORTE

NOIR

Φελλός για εγγλέζικο, gr: BB

NOIR

FRANKLIN

Φελλός για απίκο, gr: 1

FRANKLIN

GERVANNE

Φελλός για απίκο – gr: 1,25

GERVANNE

SCORF

Φελλός για χημικό φως – gr: 1,50

SCORF

BEUVE

Φελλός για απίκο – gr: 2

BEUVE

OUERE

Φελλός για απίκο – gr: 2

OUERE

SANDEAUX

Φελλός για απίκο | gr: 3

SANDEAUX

CONDOR

Φελλός για απίκο – gr: 5

CONDOR

POP

Φελλός για απίκο | gr: 5

POP

FRENCH

Φελλός για απίκο – gr: 5

FRENCH

KILT

Φελλός για απίκο – gr: 7

KILT

METAL BOULE

Φελλός για απίκο – gr: 7

METAL BOULE

DESSOUBRE

Φελλός για χημικό φως – gr: 2

DESSOUBRE

TURSAN

TURSAN Φελλός για χημικό φως
gr: 7

KIT FLOTTEURS

Σετ φελλοί για χημικό φως mm: 3 | 4,5
KIT FLOTTEURS

DORDOGNE

Φελλός περαστός – gr: 2

DORDOGNE

ISERE

Φελλός περαστός – gr: 3

ISERE

ANDON

Φελλός περαστός – gr: 4

ANDON

BROCHET

Φελλός περαστός – gr: 5

BROCHET

LIZAINE

Φελλός περαστός – gr: 5

LIZAINE

MOUSSE TOULOUSAIN

MOUSSE TOULOUSAIN Φελλός περαστός – gr: 5

ESOX

Φελλός περαστός – gr: 6

ESOX

K – BOULE

Φελλός περαστός – gr: 6

K - BOULE

DER

Φελλός περαστός – gr: 8

DER

ASCHEN

Φελλός περαστός – gr: 8

ASCHEN

KIWI

Φελλός περαστός – gr: 8 KIWI

SAINTE CROIX

Φελλός περαστός – gr: 8

SAINTE CROIX

MOUSSE LONG

Φελλός περαστός – gr: 10

MOUSSE LONG

DIVE

Φελλός περαστός – gr: 10

DIVE

CLAISE

Φελλός περαστός – gr: 10

CLAISE

CHALAIN

Φελλός περαστός – gr: 10 CHALAIN

DURANCE

Φελλός περαστός – gr: 10

DURANCE

LEMAN

Φελλός περαστός – gr: 15

LEMAN

SOMME

Φελλός περαστός – gr: 15

SOMME

METEOR PAC

Φελλός περαστός – gr: 15 METEOR PAC

DONAN

Φελλός περαστός – gr: 15

DONAN

ALENE

Φελλός περαστός – gr: 20

ALENE

VIAUR

Φελλός περαστός, gr: 20

VIAUR

ESQUE

Φελλός περαστός – gr: 20

ESQUE

BOURGET

Φελλός περαστός – gr: 20

BOURGET

SIFFLET

Φελλός περαστός – gr: 20

SIFFLET

MADON

Φελλός περαστός – gr: 25

MADON

LOING

Φελλός περαστός – gr: 25

LOING

LUCIUS

Φελλός περαστός, gr: 30

LUCIUS

AIX

Φελλός περαστός, gr: 30

AIX

ISCH

ISCH Φελλός περαστός
gr: 40

COISE

Φελλός περαστός, gr: 40

COISE

CRYSTAL SEMI-PLOGEANTE

Φελλός Bombette, gr: 50

CRYSTAL SEMI-PLOGEANTE

ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΕΛΑΤΗΡΙΟ Για Bombette
PM, MM, GM
Φακελάκι

DESSOUBRES

Νο: 14 | mm: 0,14 | gr: 1,5 | ΜΗΚΟΣ: 7m

DESSOUBRES

ORBIZE

Νο: 14 | mm: 0,12 | gr: 2,0 | ΜΗΚΟΣ: 7m

ORBIZE

THALIE

Νο: 14 | mm: 0,12 | gr: 1,0 | ΜΗΚΟΣ: 7m

THALIE

STARLITE

Νο: 8 | mm: 0,175 | gr: 4,0 | ΜΗΚΟΣ: 7m

STARLITE

Κατηγορία/ες: Water Queen

Top