Μισινέζες – Νήματα Mistrall

Mistrall

ADMUNSON MATCH

ADMUNSON MATCH 150 m

mm TEST
0,14 2,10
0,16 3,80
0,18 5,00
0,20 5,90
0,22 6,90

ADMUNSON LOW MEMORY

ADMUNSON LOW MEMORY 150 m

mm TEST
0,25 7,80
0,28 10,50
0,30 12,80
0,35 16,30
0,40 20,50

ADMUNSON CARP

ADMUNSON CARP 1000 m

mm TEST
0,30 12,80
0,35 16,30
0,40 20,50

ADMUNSON CARP CAMU

ADMUNSON CARP CAMU 1000 m

mm TEST
0,30 12,80
0,35 16,30
0,40 20,50

ADMUNSON SINKING LINE

ADMUNSON SINKING LINE 10 m
Βυθιζόμενο νήμα

Lbs
20
25
30

ADMUNSON LEAD CORE

ADMUNSON LEAD CORE 5 m
Νήμα με μολύβι

Lbs
45
55

ADMUNSON STEEL CORE

ADMUNSON STEEL CORE 5 m
Νήμα με σύρμα

mm TEST
0,09 10,80
0,11 12,50
0,12 15,60
0,14 18,80
0,16 21,50
0,18 23,50

Κατηγορία/ες: Mistrall

Top