Μηχανάκια Mistrall

Mistrall

ANTARCTIC II

ANTARCTIC II

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
10 1 5,1:1 0,18/120

NORVI

NORVI

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
20 1 5,1:1 0,20/130

POLARIS II

POLARIS II

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
10 2 5,2:1 0,20/135

NORTH KING

NORTH KING

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
10 2+1 5,2:1 0,20/135

NORDIC II

NORDIC II

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
10 3+1 5,2:1 0,20/135

KOSU

KOSU

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
20 1 5,5:1 0,18/160

NEMO

NEMO

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
30 1 5,1:1 0,28/155

HONDER

HONDER

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 1 5,2:1 0,30/180

TINO

TINO

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
20 2 5,3:1 0,18/160

VIGO

VIGO

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
30 2+1 5,2:1 0,30/150

DIRON

DIRON

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2 5,2:1 0,30/180

SPIKE

SPIKE

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
30 2+1 5,2:1 0,30/115

HORNET

HORNET

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2 5,1:1 0,30/180

MAGIC

MAGIC

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2 5,1:1 0,30/180

ATRAX

ATRAX

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2+1 4,9:1 0,30/240

SPIDER XT

SPIDER XT

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2+1 5,2:1 0,30/190

AVAS

AVAS

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2+1 5,2:1 0,30/180

BLOCK21

BLOCK21

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
30 1 4,9:1 0,28/200

ECOSPIN

ECOSPIN

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 3+1 4,7:1 0,30/200

SIRO METHOD FEEDER

SIRO METHOD FEEDER

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 5+1 5,2:1 0,20/155

NAXOS

NAXOS

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
20 5+1 5,1:1 0,20/195

VEGA

VEGA

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
60 3 4,7:1 0,40/210

TOREX

TOREX

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 2+1 4,9:1 0,30/240

STINGER

STINGER

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
60 3+1 5,5:1 0,50/140

RUFFO

RUFFO

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
40 3+1 4,9:1 0,30/240

ORCUS

ORCUS

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
60 3+1 4,7:1 0,30/320

TEXA

TEXA

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
30 7+1 5,2:1 0,30/150

ODYS

ODYS

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
60 5+1 4,7:1 0,40/210

REDCAT

REDCAT

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
80 3+1 4,1:1 0,50/250

PROXON

PROXON

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
50 3+1 4,9:1 0,35/170

SPIDER CARP

SPIDER CARP

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
60 2+1 4,9:1 0,40/210

CARPMAX

CARPMAX

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
50 3+1 5,5:1 0,40/140

ENERGY CARP

ENERGY CARP

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
50 7+1 5,5:1 0,40/160

BIG FISH

BIG FISH Με δύο μπομπίνες

MONT ΒΒ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΜΙΣΙΝΕΖΑ
80 6+1 4,7:1 0,40/220 – 0,50/280

Κατηγορία/ες: Mistrall

Top