Μηχανισμοί Pezon & Michel

Pezon & Michel

XG FR + LINE

XG FR + LINE CONNECT – Casting

ΜΟΝΤ. 40
BB 1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,30/180
ΒΑΡΟΣ 252

MG FR MATCH

MG FR MATCH OSCILLIUM
Anglaise / Match

ΜΟΝΤ. 40
BB 2+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,20/125
ΒΑΡΟΣ 294

TECH FV

TECH FV OSCILLIUM
Spinning

ΜΟΝΤ. 20 30
BB 2+1 2+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,1:1 5,1:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,20/280 0,25/250
ΒΑΡΟΣ 269 283

MATCH & FEEDER FV

MATCH & FEEDER FV OSCILLIUM – Spinning / Feeder

ΜΟΝΤ. 40
BB 3+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,30/155
ΒΑΡΟΣ 308

MG FD

MG FD OSCILLIUM – Baitrunner

ΜΟΝΤ. 65
BB 2+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 4,9:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,40/210
ΒΑΡΟΣ 468

SHADOW FV

SHADOW FV OSCILLIUM – Spinning

ΜΟΝΤ. 20 30
BB 3+1 3+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,1:1 5,1:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,20/200 0,25/200
ΒΑΡΟΣ 248 269

RED FR

RED FR REDOUTABLE – Anglaise / Casting

ΜΟΝΤ. 10
BB 3+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,18/150
ΒΑΡΟΣ 168

TRX FV

TRX FV REDOUTABLE – Casting

ΜΟΝΤ. 40
BB 6+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,35/160
ΒΑΡΟΣ 346

Z-CAST FD

Z-CAST FD REDOUTABLE – Baitrunner

ΜΟΝΤ. 60
BB 3+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,2:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,35/250
ΒΑΡΟΣ 483

THR FD

THR FD REDOUTABLE – Baitrunner

ΜΟΝΤ. 60
BB 3+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 4,9:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,40/230
ΒΑΡΟΣ 475

GOLD MEDAL MATCH FV

GOLD MEDAL MATCH FV SPECIA – Anglaise

ΜΟΝΤ. 30
BB 5+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 7,1:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,16/170
ΒΑΡΟΣ 273

GOLD MEDAL FEEDER FV

GOLD MEDAL FEEDER FV SPECIA – Feeder/Spinning

ΜΟΝΤ. 50
BB 5+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 5,1:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,25/220
ΒΑΡΟΣ 379

TRACK FV

TRACK FV REDOUTABLE – Boat

ΜΟΝΤ. 500 650
BB 5+1 5+1
ΠΕΡΙΣΤΡ. 4,5:1 4,5:1
ΜΙΣΙΝΕΖΑ 0,50/145 0,50/250
ΒΑΡΟΣ 423 628

Κατηγορία/ες: Pezon & Michel

Top