Μισινέζες – Νήματα Duel

Duel

HD CARBON PRO 100S FC

HD CARBON PRO 100S FC 100m
100% Fluorocarbon

ΚΩΔ mm Kgr
H1111
H1112
H1113
H1114
H1115
H1116
H1117
H1118
H1119
H1120
H1200
0,148
0,165
0,190
0,205
0,220
0,235
0,260
0,285
0,330
0,370
0,405
1,7
2,0
2,6
3,0
3,7
4,0
5,0
6,0
7,0
9,0
11,0

HD CARBON 50 FC

HD CARBON 50 FC 50m
100% Fluorocarbon

ΚΩΔ mm Kgr
H815
H816
H853
H854
H855
H856
0,430
0,470
0,520
0,570
0,620
0,660
11,5
13,0
16,0
19,0
22,0
25,0

HARDCORE SUPER 8

HARDCORE SUPER 8 150yds, Νήμα 8κλωνο,
Επικαλυμμένο

ΚΩΔ mm Lbs
R1273
R1274
R1275
0,190
0,230
0,280
15
20
30

HARDCORE SUPER 8 MULTICOLOR

HARDCORE SUPER 8 MULTICOLOR 200m, Νήμα 8κλωνο

mm/PE Lbs
0,13/0,6
0,15/0,8
0,17/1,0
0,19/1,2
13
16
20
27

Κατηγορία/ες: duel

Top