Καλάμια Hiro Surf

Hiro

BASIC MI

Telesurf
Καλάμι Basic MI telesurf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
5936 3,90 100-200 4 440 EY-C AL-OX TUB
5937 4,20 100-200 4 470 EY-C AL-OX TUB

FAROL

Telesurf
Καλάμι Farol telesurf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
5933 4,50 80-150 4 484 EY-C AL-OX TUB

EXCURRO

Telesurf
Καλάμι Excurro telesurf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
868 4,50 100-200 5+1 495 HMC SIC TUB

BLACKBIRD 250

Telesurf
Καλάμι Blackbird 250 telesurf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
3394 4,20 100-250 5 470 T-C PC TUB

SIMPLEX

Telesurf
Καλάμι Simplex telesurf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
763 5,00 100-200 5 645 E CARBON PC TUB

SEABASS HIPER

Light Surf
Καλάμι Seabass Hiper Light Surf

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΚΟΣ ACTION ΤΕΜ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ ΒΑΣΗ
5221 3,90 50-120 3 470 HMC SIC EVA

Κατηγορία/ες: Hiro, Καλάμια

Top