Τεχνητά Δολώματα Yo-zuri

Yo-zuri

R836 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

Floating, 70 mm, 5 gr
R836 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

F6 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

Floating, 90 mm, 7,5 gr
F6 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

F7 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

Floating, 110 mm, 11 gr
F7 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

F8 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

Floating, 130 mm, 18 gr
>F8 CRYSTAL MINNOW ORIGINAL

F1145 CRYSTAL 3D MINNOW

Floating, 90 mm, 7 gr
F1145 CRYSTAL 3D MINNOW

F1146 CRYSTAL 3D MINNOW

Floating, 110 mm, 13 gr
F1146 CRYSTAL 3D MINNOW

F1147 CRYSTAL 3D MINNOW

Floating, 130 mm, 21 gr
F1147 CRYSTAL 3D MINNOW

F1151 CRYSTAL 3D MINNOW MAGNUM

Floating, 165 mm, 42 gr
F1151 CRYSTAL 3D MINNOW MAGNUM

R467 CRYSTAL MINNOW SP

R467 CRYSTAL MINNOW SP Suspending
90 mm, 7,5 gr

R1124 CRYSTAL MINNOW

Floating, 110 mm, 12 gr
R1124 CRYSTAL MINNOW

R1125 CRYSTAL MINNOW

Floating, 130 mm, 19 gr
R1125 CRYSTAL MINNOW

R1135 CRYSTAL MINNOW DEEP DIVER

Floating, 110 mm, 16 gr
R1135 CRYSTAL MINNOW DEEP DIVER

F1155 DEEP DIVER JOINTED

Floating, 130 mm, 25 gr
F1155 DEEP DIVER JOINTED

R1322 HYDRO MINNOW LC

Floating, 150 mm, 35 gr
R1322 HYDRO MINNOW LC

R1163 3D MAGNUM

Floating, 140 mm, 48 gr
R1163 3D MAGNUM

F951 CRYSTAL MINNOW LONG CAST

Sinking, 130 mm, 29 gr
F951 CRYSTAL MINNOW LONG CAST

R1140 MAG MINNOW

Floating, 125 mm, 28 gr
R1140 MAG MINNOW

F1164 PIN’S MINNOW

Floating, 50 mm, 2,5 gr
F1164 PIN'S MINNOW

F1165 PIN’S MINNOW

Sinking, 70 mm, 5 gr
F1165 PIN'S MINNOW

R1354 RATTL’N VIBE MINI

Sinking, 40 mm, 5 gr
R1354 RATTL'N VIBE MINI

R1103 JERKBAIT

Suspending, 90 mm, 10 gr
R1103 JERKBAIT

R1209 3D INSHORE PENCIL

Floating, 100 mm, 14 gr
R1209 3D INSHORE PENCIL

R1307 3DR PENCIL

Floating, 100 mm, 16 gr
R1307 3DR PENCIL

R1369 3D INSHORE TOPKNOCK PENCIL

Floating, 125 mm, 30 gr
R1369 3D INSHORE TOPKNOCK PENCIL

R1072 SASHIMI 3D PENCIL

Floating, 130 mm, 29 gr
R1072 SASHIMI 3D PENCIL

F1134 3DS POPPER

Floating, 65 mm, 7 gr
F1134 3DS POPPER

R1101 3DB POPPER

Floating, 75 mm, 10 gr
R1101 3DB POPPER

R1411 3D INSHORE POPPER

Floating, 90 mm, 24 gr
R1411 3D INSHORE POPPER

R1412 3D INSHORE POPPER

Floating, 120 mm, 45 gr
R1412 3D INSHORE POPPER

R1167 3D POPPER

80 mm, 24 gr
R1167 3D POPPER

R1168 3D POPPER

120 mm, 42 gr
R1168 3D POPPER

R1172 SURFACE CRUISER

150 mm, 44 gr
R1172 SURFACE CRUISER

R1154 BULL POP

150 mm, 70 gr
R1154 BULL POP

R1170 HYDRO SQUIRT

Floating, 140 mm, 18 gr
R1170 HYDRO SQUIRT

R1166 3D SQUIRT

190 mm, 42 gr
R1166 3D SQUIRT

R1303 HIGH SPEED VIBE

130 mm, 80 gr
R1303 HIGH SPEED VIBE

R1156 DIVING SLIDER

Sinking, 140 mm, 70 gr
R1156 DIVING SLIDER

R1157 BONITA

R1157 BONITA Sinking, 170 mm, 180 gr

R1158 BONITA

R1158 BONITA Sinking, 210 mm, 310 gr

R94 OCTOPUS SKIRT 75

Χταποδάκι 75mm, φακ. 5 τεμ.
R94 OCTOPUS SKIRT 75

R95 OCTOPUS SKIRT 90

Χταποδάκι 90mm, φακ. 5 τεμ.
R95 OCTOPUS SKIRT 90

R97 OCTOPUS SKIRT 120

Χταποδάκι 120mm, φακ. 2 τεμ.
R97 OCTOPUS SKIRT 120

Κατηγορία/ες: Προϊόντα, Yo-zuri

Top