Στριφτάρια Black Diamond

Black Diamond

KEIKO INOX

KEIKO INOX Ανοξείδωτο, Φακελάκι Propack

No Lbs
5/0 1260
3/0 770
1/0 690
1 540
2 450
4 340
6 250
8 200
10 150
12 100
14 70
16 50

KEIKO INOX with TOURNAMENT

KEIKO INOX with TOURNAMENT Ανοξείδωτο, Φακελάκι Propack

No Lbs
3/0 660
1/0 500
1 340
2 300
4 220
6 200
8 140
10 100
12 90

KEIKO INOX COMBI

INOX COMBI Ανοξείδωτο
Φακελάκι Propack

No Lbs
2/0x1
1×2
2×3
3×4
5×6
6×8
725
450
340
250
150
110

KEIKO CRANE

KEIKO CRANE Φακελάκι Propack

No Lbs
5/0 670
3/0 430
1/0 250
1 220
2 190
4 130
6 110
8 90
10 65
12 60

KEIKO CRANE with COASTLOCK

KEIKO CRANE with COASTLOCK Φακελάκι Propack

No Lbs
3/0 370
1/0 240
2 190
4 120
6 100
8 70
10 40

KEIKO SLEEVE CRANE

KEIKO SLEEVE CRANE Φακελάκι Propack

No Lbs
1/0Χ2mm 230
2Χ1,8mm 140
3Χ1,6mm 110

KEIKO INOX SPLIT RING

KEIKO INOX SPLIT RING Ανοξείδωτο
Φακελάκι Propack

No Lbs
3,5mm 30
4,5mm 45
5,0mm 60
5,5 S 100
6,0mm 85
6 S 135
8 S 220
10 S 260

KEIKO INOX SOLID RING

KEIKO INOX SOLID RING Ανοξείδωτο
Φακελάκι Propack

No Lbs
4mm 105
5mm 200
6mm 330
7mm 500
8mm 960

KEIKO INOX SS SNAP

KEIKO INOX SS SNAP Ανοξείδωτο
Φακελάκι Propack

No Lbs
0 30
1 40
2 55
3 70

KEIKO INOX R/SS SNAP

KEIKO INOX R/SS SNAP Ανοξείδωτο
Φακελάκι 6 τεμ.

No Lbs
8×0 30
6×1 40
4×2 55

KEIKO INOX FAST-SNAP

KEIKO INOX FAST-SNAP Ανοξείδωτο
Φακελάκι 12 τεμ.

No Lbs
0 30
1 40
2 55
3 70

KEIKO INOX R/FAST-SNAP

KEIKO INOX R/FAST-SNAP Ανοξείδωτο
Φακελάκι 6 τεμ.

No Lbs
8×0 30
6×1 40
4×2 55

LEADER SLEEVE

LEADER SLEEVE Κλιπς, Νίκελ
Φακελάκι 50 τεμ.

AxTxL
0,63×1,14×7,93
0,84×1,40×7,93
1,04×1,60×9,52
1,23×1,80×8,00
1,40×2,16×9,52
1,65×2,18×9,52
1,80×2,61×9,52
2,03×2,69×9,52

TRI-BEADS

Χάνδρα, Φακελάκι 25 τεμ.

TRI-BEADS

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Χρυσό

Φακ. 12 τεμ.
No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Χρυσό

1000 τεμ.
No: 3/0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Νίκελ

Φακ. 12 τεμ.
No: 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Νίκελ

1000 τεμ.
No: 4/0, 2/0, 1/0
1, 3, 5, 6, 7

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Μαύρο
Φακ. 12 τεμ.

No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΒΑΡΕΛΑΚΙ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ Μαύρο

1000 τεμ.
No: 3, 6

ROLLING

ROLLING Μαύρο

Φακ. 12 τεμ.
No: 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ROLLING

ROLLING Μαύρο

1000 τεμ.
No: 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

CRANE

CRANE Νίκελ

Φακ. 12 τεμ.
No: 1, 2, 4, 6
3/0, 2/0, 1/0

Φακ. 6 τεμ.
No: 8/0, 6/0, 5/0, 4/0

CRANE

CRANE Νίκελ

100 τεμ.
No: 1/0, 2/0, 3/0
1, 2, 3, 4
5, 6

ΠΛΑΚΕ

Νίκελ

Φακ. 12 τεμ.
No: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Φακ. 12 τεμ.
No: 2/0, 1/0

Φακ. 6 τεμ.
No: 8/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0

TUBE + ROLLING

TUBE + ROLLING Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο Μισινέζα
2/0 1,4
1 1,2
3 1,0
5 0,8
7 0,7
10 0,5
12 0,4

TUBE + ROLLING

TUBE + ROLLING Μαύρο, 1000 τεμ.

Νο Μισινέζα
7 0,7
10 0,5

CROSS LINE + CRANE

CROSS LINE + CRANE Μαύρο
100 τεμ.

Νο Μισινέζα
2/0
1/0
1
2
3
4
2,5
2,3
2,1
1,7
1,5
1,3

BALL BEARING + 2 SOLID RING

BALL BEARING + 2 SOLID RING Μαύρο

Φακ. 6 τεμ.
Νο: 7, 8

Φακ. 12 τεμ.
Νο: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΤΡΙΠΛΟ

ΤΡΙΠΛΟ Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΤΡΙΠΛΟ D LUMINOUS

ΤΡΙΠΛΟ D LUMINOUS Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 3, 5, 7, 10

TREBLE HIGH SPEED

TREBLE HIGH SPEED Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 4, 6, 8

3-WAY

3-WAY Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 4, 6

CYLINDER + ROLLING SNAP

CYLINDER + ROLLING SNAP Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: L 1X4, M 4X2, S 8X1

CYLINDER + ROLLING SNAP

CYLINDER + ROLLING SNAP Κόκκινο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: L 1X4, M 4X2, S 8X1

LONG CYLINDER + ROLLING SNAP

LONG CYLINDER + ROLLING SNAP Μαύρο, Φακ. 6 τεμ.

Νο: M 4X2

LONG CYLINDER + ROLLING SNAP

LONG CYLINDER + ROLLING SNAP Κόκκινο, Φακ. 6 τεμ.

Νο: M 4X2

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό

Φακ. 6 τεμ.
Νο: 1

Φακ. 12 τεμ.
Νο: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ

Φακ. 6 τεμ.
Νο: 1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, 5/0, 6/0

Φακ. 12 τεμ.
Νο: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12

ROLLING + HOOKED

ROLLING + HOOKED Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ROLLING + HOOKED

ROLLING + HOOKED Μαύρο, 1000 τεμ.

Νο: 1, 2, 3, 4, 5

MOVING

MOVING Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: S, M

MOVING METAL

MOVING METAL Νίκελ
Φακ. 12 τεμ.

Νο: S

ROLLING + FASTLOCK

ROLLING + FASTLOCK Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 4, 6, 8, 10

CRANE + COASTLOCK

CRANE + COASTLOCK Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

BALLBEARING + COASTLOCK

BALLBEARING + COASTLOCK Μαύρο, Φακ. 6 τεμ.

Νο: 7

ROLLSNAP

ROLLSNAP Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 4, 6, 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 1, 2, 3, 4, 5, 6

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 1, 2, 3, 4, 5, 6

HOOKED

HOOKED Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 1, 2, 3, 4, 5, 6

COASTLOCK SNAP

COASTLOCK SNAP Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

CROSSLOCK

CROSSLOCK Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

NYLON LINE

NYLON LINE Νίκελ, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 12

FASTLOCK

FASTLOCK Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 000, 00, 0, 1, 2, 3

ROLLING + NICE SNAP

ROLLING + NICE SNAP Inox, Φακ. 12 τεμ.

Νο:
8×0
6×1
4×2

NICE SNAP

NICE SNAP Inox, Φακ. 12 τεμ.

Νο:
0
1
2
3
4
5

ROLLING + INSURANCE SNAP

ROLLING + INSURANCE SNAP Inox, Φακ. 12 τεμ.

Νο:
8×0
6×1
4×2

INSURANCE SNAP

INSURANCE SNAP Inox, Φακ. 12 τεμ.

Νο:
0
1
2
3

SCREW ROLLING

SCREW ROLLING Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 4, 6, 8

DBC ROLLING

DBC ROLLING Φακ. 12 τεμ.

Νο: S, L

CRL – BN

CRL - BN Φακ. 5 τεμ.

Νο: 1×2, 3×4, 5×6, 7×8

ROLLING + HANGING SNAP B

ROLLING + HANGING SNAP B Νίκελ, φακ. 12 τεμ.

Νο: 2, 3, 4, 5

HANGING SNAP

HANGING SNAP Νίκελ, φακ. 10 τεμ.

Νο: 2, 3, 4

HANGING SNAP TYPE B

HANGING SNAP TYPE B Black νίκελ, φακ. 10 τεμ.

Νο: 1, 2, 3

CONNECTOR DOUBLE

CONNECTOR DOUBLE Φακ. 12 τεμ.

HANG SNAP

HANG SNAP Μαύρο, Φακ. 12 τεμ.

Νο: 5

HEAVY

HEAVY Νίκελ

Φακ. 12 τεμ.
No: 4, 5, 6, 7

Φακ. 6 τεμ.
No: 8, 9

SBL INOX

SBL INOX Τεμάχιο
mm: 6S, 6, 10, 12

LEADED

LEADED Τεμάχιο
Gr: 45, 60

ΠΑΡΑΜΑΝΑ

ΠΑΡΑΜΑΝΑ Inox, Τεμάχιο

No: 1,80×50 | 1,80×60
2,00×80 | 2,60×100

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + ROLLING

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + ROLLING Inox, Τεμάχιο

No: 1,80×60

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + SBL

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + SBL Inox, Τεμάχιο

No:
1,8×60 | 2,0×80
2,60×100 | 2,60×125

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + ROLLING

ΠΑΡΑΜΑΝΑ + ROLLING Inox, Τεμάχιο

No: 3,80×125

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΧΡΥΣΟ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΧΡΥΣΟ Χρυσό
Γρόσα 12×12 τεμ.
Νο: 3-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΝΙΚΕΛ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ ΝΙΚΕΛ Νίκελ
Γρόσα 12×12 τεμ.
Νο:
3/0 | 2/0 | 1/0
3 | 4 | 5
7 | 8 | 9 | 10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-7 | 9 | 10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-10

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΠΛΗ

ΒΑΡΕΛΑΚΙ + ΑΠΛΗ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1 | 2 | 4 | 6 | 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1 | 2 | 3 | 5

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Νίκελ
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-6

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΗ

ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΑΠΛΗ Χρυσό
Γρόσα 12Χ12
Νο: 1-6

Κατηγορία/ες: Black Diamond

Top