Δεμένα Παράμαλα Water Queen

Water Queen

7210 BN

7210 BN 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
1/0 – 0,35
1 – 0,30
2 – 0,30
4 – 0,28
6 – 0,26

7210 BN FLUOROCARBON

7210 BN FLUOROCARBON 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
2/0 – 0,400
1/0 – 0,350
1 – 0,350
2 – 0,300
4 – 0,300
6 – 0,275

9335 BL

9335 BL 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
2 – 0,350
4 – 0,300
6 – 0,260

9145 BL

9145 BL 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
4 – 0,300

9290 NI

9290 NI 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
2 – 0,350
4 – 0,300
6 – 0,300
8 – 0,280

7038 BN

7038 BN 50 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
14 – 0,12
16 – 0,12

7005 BN

7005 BN 100 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
8 – 0,18
10 – 0,16
12 – 0,16

8255 S

8255 S 150 cm
Φακ. 6 τεμ.

No:
2 – 0,35
4 – 0,30
6 – 0,30

9145 BL FLUOROCARBON

9145 BL FLUOROCARBON 150 cm
Φακ. 10 τεμ.

No:
1 – 0,350
4 – 0,30

Κατηγορία/ες: Water Queen

Top