Μισινέζες Bayer

Bayer

PERLON MONOFIL ΛΕΥΚΗ

PERLON MONOFIL ΛΕΥΚΗ Τσιλές
mm: 0,30 – 1,40

PERLON MONOFIL ΠΡΑΣΙΝΗ

PERLON MONOFIL ΠΡΑΣΙΝΗ Τσιλές
mm: 0,30 – 1,20

PERLON MONOFIL ΓΑΛΑΖΙΑ

PERLON MONOFIL ΓΑΛΑΖΙΑ Τσιλές
mm: 0,30 – 1,00

PERLON MONOFIL CORAL

PERLON MONOFIL CORAL Τσιλές
mm: 0,30 – 1,20

PERLON MONOFIL ΚΙΤΡΙΝΗ

PERLON MONOFIL ΚΙΤΡΙΝΗ Τσιλές
mm: 0,40 – 1,00

PERLON MONOFIL ΛΕΥΚΗ

PERLON MONOFIL ΛΕΥΚΗ Καρούλι
mm: 0,30 – 0,40 – 0,50

Κατηγορία/ες: Bayer

Top