Αγκίστρια Black Diamond

Black Diamond

310-SS INOX

310-SS INOX Παραγαδιού
Blister 100 τεμ.

No: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

315-SS INOX

315-SS INOX Παραγαδιού κοντόλαιμο
Blister 100 τεμ.

No: 10, 11, 12, 13, 14

330-SS INOX

330-SS INOX Παπαγάλος με 2 κόντρες
Blister 100 τεμ.

No: 1/0, 1, 2, 4

335-SS INOX

335-SS INOX Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 1, 2, 4, 6

340-SS INOX

340-SS INOX Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 1, 2, 4, 6

394-SS SLIM INOX

394-SS SLIM INOX Ξιφία
Ø2,6 mm
Τεμάχιο

No:
6/0

395-SS INOX

395-SS INOX Ξιφία
Τεμάχιο

No: 6/0

375-SS

375-SS Inox

No:
3,6
4,0

370-CA

370-CA 80% Carbon
Τεμάχιο

No:
3,8
4,2

380-SS INOX

380-SS Circle
Inox
Τεμάχιο

No:
13/0

4310-FN

4310-FN Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No:
1-2-3-4
5-6-7-8
9-10-12
13-14

4310-FN

4310-FN Παπαγάλος
Φακ. 25 τεμ.

No:
1-2-3-4
5-6-7-8
9-10

4310-FB

4310-FB Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No:
1-2-3-4-5
6-7-8-9-10
11-12

4310-FB

4310-FB Παπαγάλος
Φακ. 25 τεμ.

No: 1-2-3-4, 5-6-7-8, 9-10

4351-FΝ

4351-FΝ Blister 100 τεμ.

No:
4/0, 3/0

4351-RN

4351-RN Blister 100 τεμ.

No:
4/0, 3/0
2/0, 1/0

4353-NI

4353-NI Blister 100 τεμ.

No:
4/0, 3/0, 2/0, 1/0
1, 2, 3, 4

4310-RN

4310-RN Παπαγάλος
Blister 100 τεμ.

No: 3/0, 2/0, 1/0, 1-2-3-4-5, 6-7-8-9-10

4330-FN

4330-FN Ίσιο
Blister 100 τεμ.

No: 4, 5, 6, 7-8, 9-10

4321-BL

4321-BL Blister 100 τεμ., μπλε γοπίσιο

No: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

5401-BLN

5401-BLN Chinu
Blister 50 τεμ.

No: 1/0, 1, 2, 4, 6, 8

5402-RBLN

5402-RBLN
Chinu-R

Blister 50 τεμ.
No:
2/0, 1/0
1, 2, 4

Blister 100 τεμ.
No:
2/0

5424-BLN

5424-BLN Maruseigo
Blister 50 τεμ.

No: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

CHINU NO KILL

CHINU NO KILL Χωρίς ακίδα
Φακ. 10 τεμ.

No: 1, 2, 4, 6

5463-BLN

5463-BLN Mutu
Blister 50 τεμ.

No:
3/0, 2/0, 1/0
1, 2, 4

390-PS

390-PS Live Bait
Blister 25 τεμ.

No: 4/0, 5/0

4392-FN

4392-FN Για χταποδιέρες
κουτί 100 τεμ.

No:
1, 2, 3
4, 5

4394-RN

4394-RN Για χταποδιέρες
κουτί 100 τεμ.

No:
1, 2, 3
4, 5

4396-FN

4396-FN Για χταποδιέρες

Κουτί 50 τεμ.
No: 12/0

Κουτί 100 τεμ.
No: 12/0, 10/0

4396-FN

4396-FN Kουτί 100 τεμ.

No: 2/0, 1/0
1, 2, 4
6, 8

4396-RN

4396-RN Για χταποδιέρες
κουτί 100 τεμ.

No: 12/0, 10/0

4380-RN

4380-RN Σαλαγκιά
Τεμάχιο

No:
4/0, 5/0, 6/0
7/0, 8/0, 9/0
10/0, 11/0, 12/0
14/0

4551-BLN

4551-BLN Σαλαγκιά
blister 50 τεμ.

No:
2, 4, 6, 8
10, 12, 14

4571-BLN

4571-BLN Σαλαγκιά
blister 10 τεμ.

No: 10, 12, 14, 16, 18

7731 AD

7731 AD Για γάντζους
Τεμάχιο

Νο: 14/0

DOUGH BAIT

DOUGH BAIT Φακ. 3 τεμ.

Νο:
10
14

Κατηγορία/ες: Black Diamond

Top