Νήματα – Σύρματα Cannelle

Cannelle

NYFLEX 709

NYFLEX 709 Καρούλι 10 m

mm Αντοχή
0,48 7 Kgr
0,52 9 Kgr
0,55 12 Kgr
0,62 18 Kgr

MULTIFLEX 724

MULTIFLEX 724 Καρούλι 10 m

mm Αντοχή
0,28 7 Kgr
0,30 9 Kgr
0,38 12 Kgr

MEGAFLEX 736

MEGAFLEX 736 Καρούλι 5 m

mm Αντοχή
0,30 11 Kgr

SUPRAFLEX 756

SUPRAFLEX 756 Καρούλι 5 m

mm Αντοχή
0,36 12 Kgr

FIBRAFLEX 779

FIBRAFLEX 779 Καρούλι 10 m

mm Αντοχή
0,44 9 Kgr

SS STEEL WIRE 901

SS STEEL WIRE 901 Καρούλι 10 m
mm: 0,60

SEA FIGHTER

SEA FIGHTER Σύρμα INOX, Καρούλι 10 m

709 7 Strand
mm Lbs
0,95 130
1,05 180
1,50 250
759 49 Strand
mm Lbs
0,91 175
1,14 275

SILURETRESS 760

SILURETRESS 760 Καρούλι 20 m
Αντοχή: 50 Kgr

SANDERTRESS 770

SANDERTRESS 770 Καρούλι 10 m
0,22 mm | Αντοχή: 9 Kgr

CARPTRESS 780

CARPTRESS 780 Καρούλι 10 m
0,22 mm
Αντοχή: 12 Kgr

POWERTRESS 791

POWERTRESS 791 Καρούλι 10 m
0,45 mm
Αντοχή: 15 Kgr

SUPRATRESS 799

SUPRATRESS 799 Καρούλι 5 m
Αντοχή: 20 Kgr

ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ NYFLEX

Φακ. 3 τεμ.

ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ NYFLEX

C993

C993 Αρματωσιά ζωντανού
Megaflex 11 kgr
με δύο σαλαγκιές Νο 4

433 RIG

433 RIG Αρματωσιά
85 mm
5 αγκίστρια
9 Kgr

Κατηγορία/ες: Cannelle

Top