Χάνδρες – Φλοτέρ – Στόπερ Black Diamond

Black Diamond

BEAD HARD 9004

BEAD HARD 9004 Χάνδρα φωσφόρου
Φακ. 20 και 100 τεμ.

mm: 3×4, 4×6, 5×8, 7×10

BEAD SOFT 9004

BEAD SOFT 9004 Χάνδρα φωσφόρου
Φακ. 20 και 100 τεμ.

mm: 4×6, 5×8, 7×10

BEAD HARD ROUND 9000

BEAD HARD ROUND 9000 Χάνδρα φωσφόρου
Εσ. διάμετρος 2mm
Φακ. 100 τεμ.

mm: 10, 12

ΧΑΝΔΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

ΧΑΝΔΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Soft ή Hard
Φακ. 100 τεμ.

mm: 5X7 | 6X8 | 7X9 | 10Χ14

BEAD ROUND 9011

BEAD ROUND 9011 Χάνδρα
Φακ. 50 τεμ.

mm: 3

BEAD OVAL 9013

BEAD OVAL 9013 Χάνδρα
Φακ. 50 τεμ.

mm: 3×4

FLOATER 9090

FLOATER 9090 Φλοτεράκι
Φακ. 6 τεμ.

mm: 7,5×15 | 8,8×18,5 | 10×21

FLOATER 9092

FLOATER 9092 Φλοτεράκι

9,2x19mm | Φακ. 6 τεμ.

FLOATER 9093

FLOATER 9093 Φλοτεράκι
Φακελάκι 5 τεμ.

mm: 8, 10, 12, 14

FLOATER 9094

FLOATER 9094 Φλοτεράκι σχιστό

8,5x17mm | Φακ. 12 τεμ.

FLOAT CYLINDER

FLOAT CYLINDER

CROSS BEAD 9020

CROSS BEAD 9020 Χάνδρα σταυρός
Φακ. 20 τεμ.

mm
3,0×5
4,7×6
5,0×8
7,0×10

CROSS BEAD 9020

CROSS BEAD 9020 Χάνδρα σταυρός
Φακ. 20 τεμ.

mm
3,0×5
4,7×6
5,0×8
7,0×10

STOPER

STOPER S, M, L

STOPER 3014

STOPER 3014 Φακελάκι 1 σετ

No: S, M, L, XL

STOPER 3018

STOPER 3018 Φακελάκι 1 σετ

No: S, M

STOPER 3024

STOPER 3024 Φακελάκι 1 σετ

No: L

Κατηγορία/ες: Black Diamond

Top