Χάνδρες – Φλοτέρ – Στόπερ Black Diamond

Black Diamond

BEAD HARD 9004

BEAD HARD 9004 Χάνδρα φωσφόρου
Φακ. 20 και 100 τεμ.

mm: 3×4, 4×6, 5×8, 7×10

BEAD SOFT 9004

BEAD SOFT 9004 Χάνδρα φωσφόρου
Φακ. 20 και 100 τεμ.

mm: 4×6, 5×8, 7×10

BEAD HARD ROUND 9000

BEAD HARD ROUND 9000 Χάνδρα φωσφόρου
Εσ. διάμετρος 2mm
Φακ. 100 τεμ.

mm: 8, 10, 12

ΧΑΝΔΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ

ΧΑΝΔΡΑ ΦΩΣΦΟΡΟΥ Soft ή Hard
Φακ. 100 τεμ.

mm: 5X7 | 6X8 | 7X9 | 10Χ14

BEAD AURORA 9005

BEAD AURORA 9005 Χάνδρα
Φακ. 20 τεμ.

mm: 6

BEAD AURORA 9006

BEAD AURORA 9006 Χάνδρα
Φακ. 20 τεμ.

mm: 6

BEAD AURORA 9007

BEAD AURORA 9007 Χάνδρα
Φακ. 20 τεμ.

mm: 6

BEAD ROUND 9011

BEAD ROUND 9011 Χάνδρα
Φακ. 50 τεμ.

mm: 3

BEAD OVAL 9013

BEAD OVAL 9013 Χάνδρα
Φακ. 50 τεμ.

mm: 3×4

FLOATER 9090

FLOATER 9090 Φλοτεράκι
Φακ. 6 τεμ.

mm: 7,5×15 | 8,8×18,5 | 10×21

FLOATER 9092

FLOATER 9092 Φλοτεράκι

9,2x19mm | Φακ. 6 τεμ.

FLOATER 9093

FLOATER 9093 Φλοτεράκι
Φακελάκι 5 τεμ.

mm: 8, 10, 12, 14

FLOATER 9094

FLOATER 9094 Φλοτεράκι σχιστό

8,5x17mm | Φακ. 12 τεμ.

FLOATER 9096

FLOATER 9096Φλοτεράκι
Φακ. 10 τεμ.

ΠΟΥΛΙΕΣ SI

ΠΟΥΛΙΕΣ SI Φακ. 100 τεμ.

ΠΟΥΛΙΕΣ BN

ΠΟΥΛΙΕΣ BN Φακ. 100 τεμ.

CROSS BEAD 9020

CROSS BEAD 9020 Χάνδρα σταυρός
Φακ. 20 τεμ.

mm
3,0×5
4,7×6
5,0×8
7,0×10

CROSS BEAD 9020

CROSS BEAD 9020 Χάνδρα σταυρός
Φακ. 20 τεμ.

mm
3,0×5
4,7×6
5,0×8
7,0×10

STOPER

STOPER S, M, L

STOPER 3014

STOPER 3014 Φακελάκι 1 σετ

No: S, M, L, XL

STOPER 3018

STOPER 3018 Φακελάκι 1 σετ

No: S, M, L

STOPER 3024

STOPER 3024 Φακελάκι 1 σετ

No: L

Κατηγορία/ες: Black Diamond

Top