Μισινέζες Sunline

Sunline

SIGLON FC

SIGLON FC 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 50 m

mm Kgr
0,140
0,160
0,180
0,200
0,225
0,245
0,265
0,290
0,310
0,330
0,350
0,380
0,415
0,445
0,490
0,550
0,600
0,630
0,660
0,700
0,740
0,770
0,810
0,840
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
24
26
32
38
44
50
54
61
67
70
73
77

V-PLUS FC

V-PLUS FC 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 50 m

mm Lbs
0,165
0,190
0,205
0,219
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
0,370
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20

EGI LEADER FC

EGI LEADER FC 100% Fluorocarbon
Salt Water Special

Διάφανη
Καρούλι 300 m

mm Lbs
0,205
0,219
0,235
0,260
0,285
6
7
8
10
12

AZEERO FUNE HARRIS

AZEERO FUNE HARRIS 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 100 m

mm Lbs
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
6
8
10
12
14
16

SIGLON V

SIGLON V Διάφανη
Καρούλι 100 m

mm Lbs
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
0,370
8
10
12
14
15
16
20

QUEEN STAR

QUEEN STAR Καρούλι 100 m

mm Lbs
0,285
0,330
0,370
0,405
12
16
20
25

SIGLON PE X4 150

SIGLON PE X4 150 Light Green
Καρούλι 150m
Νήμα 4κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,076/0.2
0,094/0.3
0,108/0.4
0,121/0.5
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
3
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

SIGLON PE X4 300

SIGLON PE X4 300 Orange
Καρούλι 300m
Νήμα 4κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
16
20
25
30
35
40
50

SIGLON PE X8 ADVANCE 150

SIGLON PE X8 ADVANCE 150 Multicolor
Καρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
10
12
16
20
25

SIGLON PE X8 ADVANCE 300

SIGLON PE X8 ADVANCE 300 Multicolor
Καρούλι 300m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
20
25
30
35
40
50

SIGLON PE X8 200

SIGLON PE X8 200 Multicolor
Καρούλι 200m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,094/0.3
0,108/0.4
0,121/0.5
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50

SIGLON PE X8 300

SIGLON PE X8 300 Multicolor
Καρούλι 200m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,223/1.7
0,296/3.0
0,342/4.0
30
50
60

SIGLON PE X8 300

SIGLON PE X8 300 Dark Green
Kαρούλι 300m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm Lbs
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
10
12
16
20
25
30
35
40
50

X PLASMA ASEGAI PE X8 150

X PLASMA ASEGAI PE X8 150 Light Green
Kαρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2

Μέσω της επεξεργασίας PLASMA RISE το νήμα X PLASMA ASEGAI αποκτά απόλυτα λεία επιφάνεια, ελάχιστη απορρόφηση νερού και αυξημένη αντοχή και το καθιστά ως την τέλεια λύση για μακρύτερες ρίψεις και μηδενικές φθορές στους οδηγούς.

Κατηγορία/ες: Sunline

Top