Μισινέζες Sunline

Sunline

SIGLON FC

SIGLON FC 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 50 m

mm Kgr
0,140
0,160
0,180
0,200
0,225
0,245
0,265
0,290
0,310
0,330
0,350
0,380
0,415
0,445
0,490
0,550
0,600
0,630
0,660
0,700
0,740
0,770
0,810
0,840
3
4
5
6
8
9
10
12
14
16
18
20
24
26
32
38
44
50
54
61
67
70
73
77

V-PLUS FC

V-PLUS FC 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 50 m

mm Lbs
0,165
0,190
0,205
0,219
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
0,370
4
5
6
7
8
10
12
14
16
20

EGI LEADER FC

EGI LEADER FC 100% Fluorocarbon
Salt Water Special

Διάφανη
Καρούλι 300 m

mm Lbs
0,205
0,219
0,235
0,260
0,285
6
7
8
10
12

AZEERO FUNE HARRIS

AZEERO FUNE HARRIS 100% Fluorocarbon
Διάφανη
Καρούλι 100 m

mm Lbs
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
6
8
10
12
14
16

SIGLON V

SIGLON V Διάφανη
Καρούλι 100 m

mm Lbs
0,205
0,235
0,260
0,285
0,310
0,330
0,370
8
10
12
14
15
16
20

QUEEN STAR

QUEEN STAR Καρούλι 600 m

mm Lbs
0,285
0,330
0,370
0,405
12
16
20
25

SIGLON PE X4 150

SIGLON PE X4 150 Light Green
Καρούλι 150m
Νήμα 4κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,076/0.2
0,094/0.3
0,108/0.4
0,121/0.5
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
3
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35

SIGLON PE X4 300

SIGLON PE X4 300 Orange
Καρούλι 300m
Νήμα 4κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
16
20
25
30
35
40
50

SIGLON PE X8 ADVANCE 150

SIGLON PE X8 ADVANCE 150 Multicolor
Καρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE MAX Lbs
0,108/0.4
0,121/0.5
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
6
8
10
12
16
20
25

SIGLON PE X8 ADVANCE 300

SIGLON PE X8 ADVANCE 300 Multicolor
Καρούλι 300m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE MAX Lbs
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,270/2.5
0,296/3.0
20
25
30
35
40
50

SIGLON PE X8 150

SIGLON PE X8 150 Orange
Καρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE MAX
0,094/0.3
0,108/0.4
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
5
6
10
12
16
20

SIGLON PE X8 200

SIGLON PE X8 200 Multicolor
Καρούλι 200m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,121/0.5
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,223/1.7
0,270/2.5
0,296/3.0
8
10
12
16
20
30
40
50

SIGLON PE X8 300

SIGLON PE X8 300 Multicolor
Καρούλι 200m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5
0,223/1.7
0,242/2.0
0,342/4.0
10
12
16
20
25
30
35
60

SIGLON PE X8 300

SIGLON PE X8 300 Dark Green
Kαρούλι 300m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm Lbs
0,132/0.6
0,153/0.8
0,209/1.5
0,223/1.7
0,296/3.0
10
12
25
30
50

SIGLON PE X8 600

SIGLON PE X8 600 Multicolor
Καρούλι 600m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE Lbs
0,223/1.7
0,270/2.5
0,296/3.0
0,342/4
0,382/5.0
30
40
50
60
80

X PLASMA ASEGAI PE X8 150

X PLASMA ASEGAI PE X8 150 Light Green
Kαρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm
0,132/0.6
0,153/0.8
0,171/1.0
0,187/1.2
0,209/1.5

Μέσω της επεξεργασίας PLASMA RISE το νήμα X PLASMA ASEGAI αποκτά απόλυτα λεία επιφάνεια, ελάχιστη απορρόφηση νερού και αυξημένη αντοχή και το καθιστά ως την τέλεια λύση για μακρύτερες ρίψεις και μηδενικές φθορές στους οδηγούς.

SALTIMATE EGISTA X8 150

SALTIMATE EGISTA X8 150 Multicolor
Καρούλι 150m
Νήμα 8κλωνο 100%ΡΕ

mm/PE MAX Lbs
0,4
0,5
0,6
0,8
6
8
10
12

SIGLON WIRE

SIGLON WIRE Dark Brown Coated
Σύρμα Stainless 1×7, 10m

mm Lbs
0,21
0,27
0,31
0,34
0,41
12.3
21.1
26.2
34.1
40.5

SIGLON WIRE THIC

SIGLON WIRE THIC Clear Coated
Σύρμα Stainless 1×7
10m + 10 clips

mm Lbs
0,55
0,60
0,80
0,90
0,95
40
60
90
125
150

Κατηγορία/ες: Sunline

Top