Φελλοί Robinson

Robinson

4S-W01

4S-W01
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 6+2 | 6+3 | 6+4 | 6+6 – Χημικό φως 3,5mm

4S-W02

4S-W02
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 2+8 | 4+8 | 6+8 | 8+8 – Χημικό φως 4,5mm

4S-W03

4S-W03
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4+2 | 6+2 | 6+4 | 6+6

4S-W04

4S-W04
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4+2 | 4+4 | 6+2 | 6+3 | 6+4

4S-E03 EVA

4S-E03
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4+2 | 6+2 | 6+4

4S-P02

4S-P02
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 3

4S-P03

4S-P03
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4

4S-P04

4S-P04
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 5

4S-P05

4S-P05
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4

4S-P06

4S-P06
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 4

4S-P07

4S-P07
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 3

4S-P08

4S-P08
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 8 | 10

4S-P09

4S-P09
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 1+2 | 2+3

4S-P10

4S-P10
Φελλός για Εγγλέζικο – gr: 3

4S-R01

4S-R01
Φελλός για Απίκο – gr: 6 | Για χημικό φως 4,5 mm

4S-R02

4S-R02
Φελλός για Απίκο – gr: 3 | Για χημικό φως 4,5 mm

4S-R03

4S-R03
Φελλός για Απίκο – gr: 4 | Για χημικό φως 4,5 mm

4S-R04

4S-R04
Φελλός για Απίκο – gr: 2

4S-R05

4S-R05
Φελλός για Απίκο – gr: 5 | Για χημικό φως 3 mm

4S-R06

4S-R06
Φελλός για Απίκο – gr: 2,5 | Για χημικό φως 3 mm

4S-M01

4S-M01
Φελλός για Απίκο – gr: 2

4S-M02

4S-M02
Φελλός για Απίκο – gr: 3

4S-M03

4S-M03
Φελλός για Απίκο – gr: 3,5

4S-M04

4S-M04
Φελλός για Απίκο – gr: 4

4S-M05

4S-M05
Φελλός για Απίκο – gr: 5

4S-M06

4S-M06
Φελλός για Απίκο – gr: 6

4S-S01

4S-S01
Φελλός για Απίκο – gr: 6 – για χημικό φώς 4,5 mm

4S-S03

4S-S03
Φελλός για Απίκο – gr: 2 – για χημικό φώς 3 mm

4S-S04

4S-S04
Φελλός για Απίκο – gr: 8 – για χημικό φώς 3 mm

4S-S05

4S-S05
Φελλός για Απίκο – gr: 4 – για χημικό φώς 3 mm

4S-S06

4S-S06
Φελλός για Απίκο – gr: 3

4S-S07

4S-S07
Φελλός για Απίκο – gr: 1

4S-S08

4S-S08
Φελλός για Απίκο – gr: 2

4S-I01

4S-I01
Φελλός για Απίκο – gr: 8 – για χημικό φώς 4,5 mm

4S-I02

4S-I02
Φελλός για Απίκο – gr: 5 – για χημικό φώς 4,5 mm

4S-I03

4S-I03
Φελλός για Απίκο – gr: 3 – για χημικό φώς 3 mm

4S-I04

4S-I04
Φελλός για Απίκο – gr: 6 – για χημικό φώς 4,5 mm

4S-B01

4S-B01
Φελλός για Απίκο – gr: 5 – για χημικό φώς 4,5 mm

4S-B02

4S-B02
Φελλός για Απίκο – gr: 4 – για χημικό φώς 3 mm

4S-B03

4S-B03
Φελλός για Απίκο – gr: 3 – για χημικό φώς 3 mm

4S-B04

4S-B04
Φελλός για Απίκο – gr: 6 – για χημικό φώς 3 mm

3U-07

3U-07
Φελλός για Απίκο – gr: 5 – για χημικό φώς

4S-PS01

4S-PS01
Φελλός για Χημικό φως – gr: 2

4S-PS02

4S-PS02
Φελλός για Χημικό φως – gr: 2 | 3

4S-PS03

4S-PS03
Φελλός για Χημικό φως – gr: 4

4S-Z01

4S-Z01
Φελλός Live Bait – gr: 10

4S-Z02

4S-Z02
Φελλός Live Bait – gr: 30

4S-Z03

4S-Z03
Φελλός Live Bait – gr: 40

4S-Z05

4S-Z05
Φελλός Live Bait – gr: 20

4S-Z06

4S-Z06
Φελλός Live Bait – gr: 30

Κατηγορία/ες: Robinson

Top