Καλαμαριέρες Duel

Duel

Α1641 EZ-MINNOW EGI 90F

Α1641 EZ-MINNOW EGI 90F Kαλαμαριέρα
90mm, 7gr

Α1644 EZ-MINNOW ULTRA 80F

Α1644 EZ-MINNOW ULTRA 80F Kαλαμαριέρα
80mm, 5gr

Α1645 EZ-MINNOW ULTRA 100F

Α1645 EZ-MINNOW ULTRA 100F Kαλαμαριέρα
100mm, 6gr

A1687 EZ-SLIM CLOTH PARASOL

Kαλαμαριέρα 85mm
A1687 EZ-SLIM CLOTH PARASOL

A1690 EZ-Q CAST RATTLE 2.5″

A1690 EZ-Q CAST RATTLE 2.5" Kαλαμαριέρα
10gr, 3,9sec/m

A1772 EZ-Q CAST RATTLE 3.0″

A1772 EZ-Q CAST RATTLE 3.0" Kαλαμαριέρα, 14gr
3,2sec/m

A1726 EZ-Q DART MASTER 3.0″

A1726 EZ-Q DART MASTER 3.0" Kαλαμαριέρα, 14,5gr
3,5sec/m

A1722 EZ-Q DART MASTER 3.5″

A1722 EZ-Q DART MASTER 3.5" Kαλαμαριέρα 19gr
3,2sec/m

A1709 EZ-BAIT

1709 EZ-BAIT Kαλαμαριέρα, 80mm, 40gr

Κατηγορία/ες: duel, Εταιρεία

Top