Μολύβια Fonderia Roma

Fonderia Roma

SONDA 92

SONDA 92 gr:
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

AGUGLIA FOSFO 110PF

AGUGLIA FOSFO 110PF gr:
30 | 50 | 70

ROCCOBOMB 22

ROCCOBOMB 22 Κρίκος Surf, τεμάχιο
gr:
50 | 60 | 75
100 | 110 | 125

ROCCOBOMB 20

ROCCOBOMB 20 Περαστό Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125

ROCCOTOP 40

ROCCOTOP 40 Inox Surf, τεμάχιο
gr:
100 | 125 | 150

ROCCO EVOLUTION 36

ROCCO EVOLUTION 36 Surf, τεμάχιο
gr:
70 | 90 | 110

ROCCORUSH 34

ROCCORUSH 34 Surf, τεμάχιο
gr:
80 | 100 | 125

TOURNAMENT 31

TOURNAMENT 31 Surf, τεμάχιο
gr:
100 | 125

NARDI-MN 111

NARDI-MN 111 Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125

NARDI-X 99

NARDI-X 99 Surf, τεμάχιο
gr:
60 | 80 | 100 | 120

ROCCOTOP LIGHT 29L

ROCCOTOP LIGHT 29L Με θήκη για χημικό φως
τεμάχιο
gr:
60 | 80 | 120

ROCCOTOP 29PF

ROCCOTOP 29PF Φωσφόρου Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125

C1 FOSFORESCENTE 104PF

C1 FOSFORESCENTE  104PF Φωσφόρου, τεμάχιο
gr:
90 | 115 | 150

TOMMY 67

TOMMY 67 Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125

SPIKE ROCCOBOMB 24

SPIKE ROCCOBOMB 24 Άγκυρα Surf, τεμάχιο
gr:
100 | 125 | 150

SPIKE ROCCOTOP 27

SPIKE ROCCOTOP 27 Άγκυρα Surf, τεμάχιο
gr:
100 | 125 | 150

MINI SPIKE 39

MINI SPIKE 39 Surf, τεμάχιο
gr:
50 | 75

VORTIX HELIX 88

VORTIX HELIX 88 Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125

VORTIX ΜΙΝΕ 96

VORTIX ΜΙΝΕ 96 Surf, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125 | 150

C1 BOMB 104

C1 BOMB 104 Surf, τεμάχιο
gr:
50 | 75 | 100 | 125

GALILEO 91

GALILEO 91 Surf, τεμάχιο
gr:
80 | 100 | 120 | 140

WING 90

WING 90 Τεμάχιο
gr:
50 | 75 | 100 | 125

TRIEDRO 23

TRIEDRO 23 Τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125 | 150

FORO PASSANTE 109

FORO PASSANTE 109 Περαστό, Τεμάχιο
gr:
30 | 50 | 60 | 75

CARP MAX 53P

CARP MAX 53P Πλαστικοποιημένο, τεμάχιο
gr:
100 | 110

TEMOLINO 48

TEMOLINO 48 Χορευτής, τεμάχιο
gr:
10-20 | 30-35 | 40-50
60-70 | 100 | 120

GUARDIANO 60

GUARDIANO 60 Φύλακας, τεμάχιο
gr:
250 | 500 | 700

BLUE DEEP 17

BLUE DEEP 17 Βαθιάς καθετής, τεμάχιο
gr:
500 | 750 | 1000 | 1250

SPIRALE 61

SPIRALE 61 Συρτής, τεμάχιο
gr:
30 | 50 | 75 | 100

LASTIK 102

LASTIK 102 Συρτής, τεμάχιο
gr:
10 | 15 | 20 | 25
30 | 40 | 50 | 60
80 | 100

AQUA J 66

AQUA J 66 Συρτής, τεμάχιο
gr:
75 | 100 | 125 | 150

TORPILLE 49

TORPILLE 49 Τεμάχιο
gr:
1,0 | 1,5 | 2,0
2,5 | 3,0 | 4,0

PERA 50

PERA 50 Δάκρυ με στριφτάρι, τεμάχιο
gr:
20 | 30 | 40 | 50
60 | 75 | 100

BOLENTINO 1

BOLENTINO 1 Για καθετή, κιλό
gr:
20-30 | 40-50
60-75 | 100

OLIVA 3

OLIVA 3 Περαστό, κιλό
gr:
15

MORMORE 6

MORMORE 6 Περαστό, κιλό
gr:
35 | 75

AFONTATORE

AFONTATORE Καταβύθισης, τεμάχιο
gr:
4000
6000
8000

Κατηγορία/ες: Fonderia Roma

Top