Κορυφές – Οδηγοί Mistrall

Mistrall

SIC BPAT

SIC BRAT Φακ. 10 τεμ.

mm:
1,8Χ6
2,0Χ6
2,2Χ6
2,5Χ6
3,2Χ8
4,0Χ10
4,5Χ12

SIC BSTFT

SIC BSTFT 5 τεμ.

mm:
2.8X12
3.0X12
3.2X12

SIC BLAT

SIC BLAT 10 τεμ.

mm:
1.0X6
1.2X6
1.4X6
1.6X6

SIC COBRA

SIC COBRA 10 τεμ.

mm:
1.2X4
1.4X4
1.6X4
1.8X4

SIC BVAG

SIC BVAG 5 τεμ.

mm:
8
10
12
16

SIC HLTG

SIC HLTG 5 τεμ.

mm:
4
5
6
8
10
12
16
20

SIC BHMAG

SIC BHMAG 5 τεμ.

mm:
1.2X4
1.4X4
1.6X4
1.8X4
2.0X6
2.8X6

Κατηγορία/ες: Mistrall

Top